De Weerd

In de Middeleeuwen was De Weerd een eilandje in de Maas bij Venlo. De laagten bij de haven en Maasbrug werden in de 18e eeuw met puin aangevuld en zo ontstond het Bastion Le Roy, waardoor er een verbinding met de Maaskade ontstond. Tot het begin van de 21e eeuw werd de Kop van De Weerd als parkeerterrein gebruikt.

In 1586, tijdens het beleg door Alexander van Parma, bleek op het eiland een verdedigingswal te liggen. Deze wal had de vorm van een halve maan en diende als buitenste verdedigingslinie van de vesting Venlo. Later, toen op de Blerickse oever het Fort Sint-Michiel werd gebouwd, raakte het eilandfort overbodig.

Al in de middeleeuwen fungeerde de Venlose haven als overslagplaats voor goederen. Venlo dankte die functie aan het feit dat de Maas stroomopwaarts van Venlo veel ondieper is. Ter hoogte van de Bolwaterstraat was een laad- en loskade en tussen de Maaskade en het intussen tot schiereiland veranderde De Weerd was een vluchthaven waar schepen in de winter bij zware ijsgang een veilige schuilplaats vonden. Het recht van vrije opslag maakte Venlo tot stapelplaats voor de Hollandse waren, die hier werden overgeladen en voor een deel werden verscheept naar het land van Gulik, Aken, Luik en Overmaas en andersom. Het feit dat Venlo vrijheid genoot van de meeste Gelderse tollen gaf aan deze handel nog meer uitbreiding. De havenfunctie was voor de ontwikkeling van Venlo van grote betekenis.

Door staatkundige veranderingen in het begin van de 18e eeuw raakte de Maashandel echter in verval. De opening van de Zuid-Willemsvaart, in 1828, bracht de scheepvaart op en de handel in Venlo opnieuw een zeer gevoelige slag toe. Venlo besloot hierop de laad- en losplaats aan de haven te verbeteren. In 1837 werd begonnen met het uitbaggeren van de haven en werd de dam in de haven opgeruimd. In 1904 kreeg de Venlose haven de beschikking over een nieuwe aanlegplaats die zo was geconstrueerd dat binnenvaartschepen voortaan bij elke waterstand gelost en geladen konden worden. Deze kade werd zo gebouwd dat zowel bij hoge als bij lage waterstand het laden en lossen langer dan voorheen voortgang kon vinden.

In de jaren ’70 was de haven steeds minder in trek voor de handel en verdween alle activiteit uit de haven. In de jaren die volgden werden steigers geplaatst, zodat er een passantenhaven ontstond waar pleziervaartuigen konden aanleggen.

Na de eeuwwisseling werd besloten de Maaskade volledig te renoveren. Het plan Maasboulevard was geboren. In die plannen is de Kop van De Weerd veranderd in een stadspark. Vanaf de Maasboulevard werd een voetgangersbrug gerealiseerd, zodat wandelaars makkelijk dit stadspark kunnen bereiken. De naam van deze brug is  de Weerdsprong.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stdenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo)

Citeer dit artikel als: admin (2011) De Weerd. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/verdedigingswerken/de-weerd.htm

Gerelateerde berichten

  • De RoefDe Roef De Roef is een voormalig open strook langs de Maas aan de noordrand van de vesting Venlo.In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was […] Posted in verdedigingswerken
  • CoonenhofCoonenhof De Coonenhof, of Conenhof, is een boerderij in de buurtschap Hasselt in Velden. Op 24 en 25 juli 1871 vindt aan de Grote Markt in Venlo een openbare verkoop plaats van Kasteel […] Posted in Gebouwen in Velden
  • Gele GrachtGele Gracht In de vestingtijd was Venlo omgeven door een dubbele vestinggracht. De Gele Gracht bevond zich aan de zuidzijde van de vestingwerken, als buitenste gracht aan de Enveloppe Reede.Terwijl […] Posted in verdedigingswerken
  • Brouwerij De LiefdeBrouwerij De Liefde Brouwerij De Liefde was een café en brouwerij aan de Lomstraat.Vanaf 1777 worden vader en zoon Willem Theunissen als eigenaar van de brouwerij genoemd. Peter J.H. van Liebergen kocht […] Posted in Monumenten
  • Blauwe TrapBlauwe Trap De Blauwe Trap, ook wel Steenen Trappen genoemd, was een opgang naar de stadswallen ter hoogte van de Oude Markt.De meest plausibele verklaring van de herkomst van de naam is de soort […] Posted in verdedigingswerken
  • De StaayDe Staay De Staay was vanaf de 16e eeuw een boerderij annex veerhuis aan de Maas, bij het 17e-eeuwse Fort Sint-Michiel.Vermoedelijk is de benaming voor het veerhuis afkomstig uit het Latijn […] Posted in Gebouwen in Blerick, verdedigingswerken
  • ‘t Bat‘t Bat 't Bat was in de Middeleeuwen de naam van de lage loswal en van een versterking aan de noordelijke havenzijde van de vestingwerken van Venlo.Hier legden in en na de middeleeuwen schepen […] Posted in verdedigingswerken
  • De HamelDe Hamel De Hamel is een voormalig open veld aan de zuidrand van de vesting Venlo.In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil […] Posted in verdedigingswerken
  • ArsenaalArsenaal Het Arsenaal was oorspronkelijk een wapenmagazijn, dat deel uitmaakte van de militaire gebouwen binnen de vestingwerken van Venlo, achter voormalig kasteel De Loohof, dat gebouwd was […] Posted in verdedigingswerken
  • BleekBleek De Bleek was een blekerij op een lunet in de Venlose Vestingwerken.De Bleek is in ieder geval na 1560 gebouwd. De Spanjaertsmolen, die voor die tijd was gebouwd, lag op dezelfde lunet, […] Posted in verdedigingswerken

Comments are closed here.