Bleek

De Bleek was een blekerij op een lunet in de Venlose Vestingwerken.

De Bleek is in ieder geval na 1560 gebouwd. De Spanjaertsmolen, die voor die tijd was gebouwd, lag op dezelfde lunet, ter hoogte van de nu nog bestaande Martinuskerk. De lunet was toegankelijk via het in de stadsmuur aanwezige Kerkepäörtje, die ook toegang verschafte tot het Fort Beerendonck. Hoewel het niet gebruikelijk was om lunetten een naam te geven, had deze lunet wel een naam. In het begin was dit de naam van de molen, later kreeg het de naam van de blekerij.

In eerste instantie beschikte de burgerij over een eigen blekerij, die binnen de stadsmuur aan de Grote Beek lag. Deze werd gebruikt voor de textielnijverheid die in Venlo relatief groot was. De precieze plaats in vooralsnog niet bekend. In de 13e eeuw, al voordat Venlo stadsrechten kreeg, beschikte de plaats al over een lakenhal.

Vanaf de 16e eeuw werd een aparte blekerij voor militaire doeleinden noodzakelijk. Venlo was regelmatig het doelwit van belegeringen, en was daarom al snel een garnizoensstad. Het behoorlijk grote garnizoen gebruikte relatief veel textiel.  De Spanjaertsmolen diende al een militair doel, namelijk het veranderen van het waterpeil in de gracht als dat nodig was, zoals bijvoorbeeld een belegering. Aangezien deze molen  toch al op een lunet in de vestinggracht lag, werd deze lunet vanaf de 16e eeuw gebruikt om het militaire textiel in een nieuw gebouwde, daartoe bestemde, blekerij te bleken.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Bleek. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/verdedigingswerken/bleek.htm

Gerelateerde berichten

  • De StaayDe Staay De Staay was vanaf de 16e eeuw een boerderij annex veerhuis aan de Maas, bij het 17e-eeuwse Fort Sint-Michiel.Vermoedelijk is de benaming voor het veerhuis afkomstig uit het Latijn […] Posted in Gebouwen in Blerick, verdedigingswerken
  • Citadel van BitcheCitadel van Bitche De Citadel van Bitche is een fortbij de stad Bitche in het Franse departement Lorraine (Duits: Lothringen). Het werd in 1979 tot historisch monument verklaard.  Het fort […] Posted in Uncategorized
  • Blauwe TrapBlauwe Trap De Blauwe Trap, ook wel Steenen Trappen genoemd, was een opgang naar de stadswallen ter hoogte van de Oude Markt.De meest plausibele verklaring van de herkomst van de naam is de soort […] Posted in verdedigingswerken
  • ArsenaalArsenaal Het Arsenaal was oorspronkelijk een wapenmagazijn, dat deel uitmaakte van de militaire gebouwen binnen de vestingwerken van Venlo, achter voormalig kasteel De Loohof, dat gebouwd was […] Posted in verdedigingswerken
  • Gele GrachtGele Gracht In de vestingtijd was Venlo omgeven door een dubbele vestinggracht. De Gele Gracht bevond zich aan de zuidzijde van de vestingwerken, als buitenste gracht aan de Enveloppe Reede.Terwijl […] Posted in verdedigingswerken
  • De WeerdDe Weerd In de Middeleeuwen was De Weerd een eilandje in de Maas bij Venlo. De laagten bij de haven en Maasbrug werden in de 18e eeuw met puin aangevuld en zo ontstond het Bastion Le Roy, waardoor […] Posted in verdedigingswerken
  • De RoefDe Roef De Roef is een voormalig open strook langs de Maas aan de noordrand van de vesting Venlo.In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was […] Posted in verdedigingswerken
  • De HamelDe Hamel De Hamel is een voormalig open veld aan de zuidrand van de vesting Venlo.In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil […] Posted in verdedigingswerken
  • ‘t Bat‘t Bat 't Bat was in de Middeleeuwen de naam van de lage loswal en van een versterking aan de noordelijke havenzijde van de vestingwerken van Venlo.Hier legden in en na de middeleeuwen schepen […] Posted in verdedigingswerken
  • De SchijfDe Schijf De Schijf was een van de onderdelen van de vestingwerken van Venlo. Wanneer het is gebouwd, blijft onduidelijk, maar mogelijk stamde het uit de 14e of 15e eeuw. Het gebouw had […] Posted in verdedigingswerken

Geef een reactie