Vogelkenstoren

De Vogelkenstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.

Herkomst van de naam

De naam refereert vermoedelijk aan een vogelmarkt die in de directe nabijheid regelmatig werd gehouden. De precieze plek van die markt is echter niet meer te achterhalen.

Locatie

De toren bevond zich aan de noordzijde van de stadsmuur, tussen de Belvedère aan westzijde en de Helpoort, die werd beschermd door de oostelijk daarvan gelegen Schijftoren, aan de oostzijde. Aan de buitenzijde van de noordwal stroomde de Helbeek, als verlengde van de Rijnbeek, in de Maas.

Functie

Het betreft een zogenaamde weertoren en was gericht op de noordelijke bantuin. De vesting werd tegen het einde van de zeventiende eeuw te licht bevonden en werd daarom met 3 forten rondom versterkt, met een vierde op de westelijke Maasoever. Deze laatste was al in 1641 in gebruik genomen. In 1731 werd aan de buitenzijde van de noordelijke stadsmuur Fort Ginkel gebouwd, met tussen de stadsmuur en het fort een natte gracht. Het fort was zowel bereikbaar via een ondergrondse gang als een bovengrondse weergang.

Tussen 1867 en 1872 werden de vestingwerken van de stad, per Koninklijk Besluit van Willem III der Nederlanden, gesloopt

Citeer dit artikel als: admin (2011) Vogelkenstoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/vogelkenstoren.htm

Gerelateerde berichten

  • Schijftoren Schijftoren De Schijftoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is, samen met de gehele noordzijde van de stadsmuur, rond 1345 gebouwd.De toren had ruimte voor […] Posted in torens
  • LaartorenLaartoren De Laartoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De toren maakte als onderdeel van het poortgebouw Keulsepoort, samen met de […] Posted in torens
  • WildschutstorenWildschutstoren De Wildschutstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de  vestingstad Venlo.De vermoedelijke herkomst van de naam kan tweeledig zijn. De eerste verklaring kan gevonden […] Posted in torens
  • DaeltorenDaeltoren De Daeltoren was een van de twee grote pulvertorens in de vestingwerken van Venlo.De toren bevond zich aan de noordoostelijke zijde van de stadsmuur, ter hoogte van de Martinuskerk. De […] Posted in torens
  • Fiolentoren De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen […] Posted in torens
  • BleykerstorenBleykerstoren De Bleykerstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Veel over de herkomst van de naam is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om de verwijzing […] Posted in torens
  • EdelmanstorenEdelmanstoren De Edelmanstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.De herkomst van de naam heeft vermoedelijk te maken met een logement dat zich in de directe […] Posted in torens
  • BelvedèreBelvedère De Belvedère was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is waarschijnlijk niet een van de originele torens geweest, maar pas tegen het einde van de 14 eeuw […] Posted in torens
  • Stadstoren Stadstoren De Stadstoren was een grote uitkijktoren in Middeleeuws Venlo, die rustte op vier imposante pilaren.Hoewel de toren geen direct deel uitmaakte van de vestingwerken, was hij wel van […] Posted in torens
  • Kwaktoren Kwaktoren De Kwaktoren was een van de twee pulvertorens in de Middeleeuwse vestingwerken van Venlo. De toren werd gebouwd tussen 1340 en 1345.De toren bevond zich in de zuidoostelijke hoek van de […] Posted in torens

Comments are closed here.