Schillentoren

De Schillentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.

Tussen 1340 en 1345 werd de toren, net als de complete vestingwerken, in gebruik genomen. Aanvankelijk heette de toren nog eenvoudigweg Toren bij de Tegelpoort. In de 15e eeuw werd het torencomplex uitgebreid en omvatte de hele poort. Ook werd in de tijd daarna enkele keren de directe omgeving van poort en toren verstevigingswerkzaamheden gepleegd, zoals het bouwen van een nieuw wachtgebouw en een militaire bakkerij.

In de 17e eeuw en aan het begin van de 18e eeuw werd de hele zuidlinie danig versterkt met onder andere Enveloppe Reede, Bastion Reede en Bastion Le Roy. Ook werd iets ten oosten van toren en poort, omdat deze laatste was ingestort, het nieuwe poortgebouw (Roermondsepooort) gerealiseerd, waardoor de Tegelpoort zelf buiten gebruik raakte. Vanaf dat moment kreeg de omlijstende toren de naam Schillentoren. Waar deze benaming vandaan komt is tot op heden niet duidelijk.

Nadat het Tegelpoortgebouw buiten gebruik raakte, werd op deze plaats nieuwe kazernegebouwen en een paardenstal gebouwd. De poort zelf raakte verder in verval en werd tenslotte geheel in de stadsmuur gemetseld. De toren bleef dienst doen als onderkomen van brigadecommandanten.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stdenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Schillentoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/schillentoren.htm

Gerelateerde berichten

  • RoermondsetorenRoermondsetoren De Roermondsetoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Tussen 1340 en 1345 werden de vestingwerken in gebruik genomen. Aanvankelijk was de […] Posted in torens
  • Lang(k)wames Lang(k)wames De Langkwames of Langwames was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Tussen 1340 en 1345 werd de toren, net als de complete vestingwerken, in gebruik […] Posted in torens
  • TegelpoortTegelpoort De Tegelpoort was een van de vier hoofdpoorten in de vestingwerken van Venlo.De naam is te herleiden uit het gegeven dat de poort toegang gaf vanaf de weg naar Tegelen, en lag aan de […] Posted in poorten en poternes
  • Kwaktoren Kwaktoren De Kwaktoren was een van de twee pulvertorens in de Middeleeuwse vestingwerken van Venlo. De toren werd gebouwd tussen 1340 en 1345.De toren bevond zich in de zuidoostelijke hoek van de […] Posted in torens
  • LaartorenLaartoren De Laartoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De toren maakte als onderdeel van het poortgebouw Keulsepoort, samen met de […] Posted in torens
  • Fiolentoren De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen […] Posted in torens
  • LichtenbergtorenLichtenbergtoren De Lichtenbergtoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren lag op de noordwestelijke hoek, op het snijpunt van de noordwal met de Maaswal.Volgens […] Posted in torens
  • Schijftoren Schijftoren De Schijftoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is, samen met de gehele noordzijde van de stadsmuur, rond 1345 gebouwd.De toren had ruimte voor […] Posted in torens
  • BlodaartstorenBlodaartstoren De Blodaartstoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo.De toren lag op de zuidwesthoek van de stadsmuur, ter hoogte van de latere bastions Reede, Le Roy en […] Posted in torens
  • Bastion LichtenbergBastion Lichtenberg Bastion Lichtenberg was een van de vele 17e-eeuwse en 18e-eeuwse vestingwerken rond Venlo.Het bastion lag op de noordwestelijke punt van de vestingwerken, ter hoogte van de […] Posted in forten en bastions

Comments are closed here.