Picardietoren

De Picardietoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.

Vermoedelijk refereert het woord picardie aan een plaats waar piekeniers hun lansen (pieken) opsloegen, of waar de (vaak metalen) piekpunten werden vervaardigd. Hoewel de precieze herkomst van de naam niet geheel duidelijk is, moet het antwoord wel in die richting worden gezocht.

Een andere verklaring voor de herkomst van de naam kan worden gezocht in de bewoners van het gebied. Vermoedelijk woonden er namelijk mensen die afkomstig waren uit Picardië. Als zodanig zou de naam dus eenvoudigweg als het gebied van de Picardiërs kunnen worden gezien.

Ook was er tijdens de ontwikkeling van Venlo als stad in de middeleeuwen al een straat die de naam Picardie droeg, welke uitliep op deze toren.

Zoals gezegd bevond de toren zich ter hoogte van de straat Picardie, een straat in de Venlose binnenstad die heden ten dage nog steeds bestaat. De toren bevond zich in de oostzijde van de stadsmuur, met ten noorden de Bleykerstoren. Ten zuiden van de toren was de Keulsepoort met de daarbij ter versterking gebouwde Fiolentoren. Aan de buitenzijde van de muur moet ter hoogte van deze toren het open veld langzaam zijn overgegaan in een laar, wat ook de herkomst van de andere benaming (Laarpoort) van de Keulsepoort verduidelijkt.

Gezien de ligging bij de straat Picardie kan men voorzichtig stellen dat deze toren voornamelijk als opslagplaats van lansen, dan wel als smederij van metalen piekpunten werd gebruikt. Daarnaast moet dit een zogenaamde weertoren zijn geweest. De piekeniers konden via een noordelijk van de toren gelegen poterne uitvallen organiseren richting de vijand.

Rond 1739 werd buiten de stadsmuur de bouw van Enveloppe Van der Duyn gerealiseerd.

Tussen 1867 en 1872 werden de vestingwerken van de stad, per Koninklijk Besluit van Willem III der Nederlanden, gesloopt. Tegenwoordig herinnert alleen nog de straatnaam Picardie in de binnenstad nog aan het verleden.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stdenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Picardietoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/picardietoren.htm

Gerelateerde berichten

  • BleykerstorenBleykerstoren De Bleykerstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Veel over de herkomst van de naam is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om de verwijzing […] Posted in torens
  • BelvedèreBelvedère De Belvedère was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is waarschijnlijk niet een van de originele torens geweest, maar pas tegen het einde van de 14 eeuw […] Posted in torens
  • HeitgenstorenHeitgenstoren De Heitgenstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Waar de naam Heitgen precies vandaan komt is niet duidelijk. Wel kan worden vastgesteld dat […] Posted in torens
  • Schijftoren Schijftoren De Schijftoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is, samen met de gehele noordzijde van de stadsmuur, rond 1345 gebouwd.De toren had ruimte voor […] Posted in torens
  • Enveloppe Van der DuynEnveloppe Van der Duyn De Enveloppe Van der Duyn, ook wel de Zeven Flanken genoemd, was onderdeel van de Vestingwerken van Venlo. Het stuk vestingmuur bestond uit zes bastions met een brede gracht en zeven […] Posted in forten en bastions
  • Fiolentoren De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen […] Posted in torens
  • LaartorenLaartoren De Laartoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De toren maakte als onderdeel van het poortgebouw Keulsepoort, samen met de […] Posted in torens
  • Witte TorenWitte Toren De Witte Toren ofwel Maastoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Herkomst van de naamDe herkomst van de naam Maastoren is natuurlijk […] Posted in torens
  • DaeltorenDaeltoren De Daeltoren was een van de twee grote pulvertorens in de vestingwerken van Venlo.De toren bevond zich aan de noordoostelijke zijde van de stadsmuur, ter hoogte van de Martinuskerk. De […] Posted in torens
  • WildschutstorenWildschutstoren De Wildschutstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de  vestingstad Venlo.De vermoedelijke herkomst van de naam kan tweeledig zijn. De eerste verklaring kan gevonden […] Posted in torens

Comments are closed here.