Lang(k)wames

De Langkwames of Langwames was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.

Tussen 1340 en 1345 werd de toren, net als de complete vestingwerken, in gebruik genomen. Waar de naam vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat de naam van de toren refereert aan het op dezelfde hoogte liggende, gelijknamige braakterrein, waar later het klooster Trans-Cedron zou worden gebouwd. Algemeen wordt echter wel aangenomen dat de naam duidt op een langwerpig voorwerp of een lang persoon. In die context zou men dus kunnen constateren dat het bij de toren gaat over een hoge, ranke toren.

De toren lag in de zuidelijke stadsmuur, tussen de Toren bij de Tegelpoort en de Kwaktoren, later tussen de Roermondsetoren en de Kwaktoren. Aanvankelijk had de toren vrije uitkijk over de zuidelijke bantuin, maar daar kwam in de loop van de 17e en 18e eeuw verandering in. De hele zuidlinie werd versterkt met Enveloppe Reede, de bastions Reede, Le Roy, Roermond en het Nieuw Bastion, en werd de Tegelpoort, compleet met toren, vervangen door de Roermondsepoort en de Roermondsetoren.

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Lang(k)wames. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/langkwames.htm

Gerelateerde berichten

  • SchillentorenSchillentoren De Schillentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Tussen 1340 en 1345 werd de toren, net als de complete vestingwerken, in gebruik genomen. […] Posted in torens
  • RoermondsetorenRoermondsetoren De Roermondsetoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Tussen 1340 en 1345 werden de vestingwerken in gebruik genomen. Aanvankelijk was de […] Posted in torens
  • Kwaktoren Kwaktoren De Kwaktoren was een van de twee pulvertorens in de Middeleeuwse vestingwerken van Venlo. De toren werd gebouwd tussen 1340 en 1345.De toren bevond zich in de zuidoostelijke hoek van de […] Posted in torens
  • TegelpoortTegelpoort De Tegelpoort was een van de vier hoofdpoorten in de vestingwerken van Venlo.De naam is te herleiden uit het gegeven dat de poort toegang gaf vanaf de weg naar Tegelen, en lag aan de […] Posted in poorten en poternes
  • LaartorenLaartoren De Laartoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De toren maakte als onderdeel van het poortgebouw Keulsepoort, samen met de […] Posted in torens
  • LichtenbergtorenLichtenbergtoren De Lichtenbergtoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren lag op de noordwestelijke hoek, op het snijpunt van de noordwal met de Maaswal.Volgens […] Posted in torens
  • Fiolentoren De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen […] Posted in torens
  • Schijftoren Schijftoren De Schijftoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is, samen met de gehele noordzijde van de stadsmuur, rond 1345 gebouwd.De toren had ruimte voor […] Posted in torens
  • BlodaartstorenBlodaartstoren De Blodaartstoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo.De toren lag op de zuidwesthoek van de stadsmuur, ter hoogte van de latere bastions Reede, Le Roy en […] Posted in torens
  • Bastion LichtenbergBastion Lichtenberg Bastion Lichtenberg was een van de vele 17e-eeuwse en 18e-eeuwse vestingwerken rond Venlo.Het bastion lag op de noordwestelijke punt van de vestingwerken, ter hoogte van de […] Posted in forten en bastions

Comments are closed here.