Laartoren

De Laartoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.

De toren maakte als onderdeel van het poortgebouw Keulsepoort, samen met de Fiolentoren, deel uit van de Enveloppe Van der Duyn aan de zuidoostzijde van de stad. Deze enveloppe werd, net als alle originele delen van de stadsmuur, gebouwd tussen 1340 en 1345. In totaal bevonden zich zes torens in deze stadsmuur. Voor de enveloppe lag Fort Keulen, dat in de zeventiende eeuw werd gebouwd. Hier stond vanaf 1583 een geschut met de naam “den Groeten Steynen Lew”.

Wat de herkomst van de naam betreft moet men denken aan het bosachtige, moerassige terrein (Laar), dat nagenoeg de hele stad omgaf. Beide torens van het poortgebouw dienden als belangrijke uitkijkpost naar Keulen in het oosten. Enige hinder ondervond de uitkijk wel van dat dichte bos dat zich aan die zijde van de stad bevond.

Toen tussen 1867 en 1872 de vestingwerken, op Koninklijk Besluit van Willem III der Nederlanden, werden gesloopt, werd hier de Köln-Mindener spoorlijn gebouwd. Op de plek waar voorheen het fort Keulen stond, lag vanaf 1874 het einde van de spoorlijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd op dezelfde plek het Julianapark aangelegd.

Aan dit Julianapark verrees nog voor de oorlog het regionale postkantoor. In het park werd rond 1970 het Museum van Bommel van Dam gebouwd, en in 2000 werd ernaast het Limburgs Museum in gebruik genomen.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Laartoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/laartoren.htm

Gerelateerde berichten

  • Fiolentoren De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen […] Posted in torens
  • KeulsepoortKeulsepoort De Keulsepoort of Laarpoort was een van de vier hoofdpoorten van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De poort maakte onderdeel uit van de versterkingen aan de zuidoostzijde van de stad […] Posted in poorten en poternes
  • WildschutstorenWildschutstoren De Wildschutstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de  vestingstad Venlo.De vermoedelijke herkomst van de naam kan tweeledig zijn. De eerste verklaring kan gevonden […] Posted in torens
  • Bastion KeulenBastion Keulen Bastion Keulen was een van de vele 17e-eeuwse en 18e-eeuwse vestingwerken rond Venlo.Het bastion werd, samen met de Keulsepoort, gebouwd aan het einde van de 17e eeuw. In 1740 volgde een […] Posted in forten en bastions
  • Schijftoren Schijftoren De Schijftoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is, samen met de gehele noordzijde van de stadsmuur, rond 1345 gebouwd.De toren had ruimte voor […] Posted in torens
  • Lang(k)wames Lang(k)wames De Langkwames of Langwames was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Tussen 1340 en 1345 werd de toren, net als de complete vestingwerken, in gebruik […] Posted in torens
  • BleykerstorenBleykerstoren De Bleykerstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Veel over de herkomst van de naam is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om de verwijzing […] Posted in torens
  • SchillentorenSchillentoren De Schillentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Tussen 1340 en 1345 werd de toren, net als de complete vestingwerken, in gebruik genomen. […] Posted in torens
  • Kwaktoren Kwaktoren De Kwaktoren was een van de twee pulvertorens in de Middeleeuwse vestingwerken van Venlo. De toren werd gebouwd tussen 1340 en 1345.De toren bevond zich in de zuidoostelijke hoek van de […] Posted in torens
  • LichtenbergtorenLichtenbergtoren De Lichtenbergtoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren lag op de noordwestelijke hoek, op het snijpunt van de noordwal met de Maaswal.Volgens […] Posted in torens

Comments are closed here.