Fiolentoren

De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.

De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen documentatie (meer) die daar uitsluitsel over kan geven.

De toren lag aan de noordzijde van de Keulsepoort en heeft vermoedelijk (beschikbare kaarten zijn niet 100% plausibel) deel uitgemaakt van het poortgebouw. De toren stamt uit de periode dat de vestingwerken gebouwd waren, tussen 1340 tot 1345. Hij diende als belangrijke uitkijkpost naar Keulen in het oosten. Enige hinder ondervond de uitkijk wel van het dichte bos (laar) dat zich aan die zijde van de stad bevond. De toren was als een van de zes torens aan deze zijde onderdeel van de Enveloppe Van der Duyn.

Toen de vestingwerken tussen 1867 en 1872 op Koninklijk Besluit van koning Willem III der Nederlanden werden gesloopt, werd op de plek van de enveloppe de Köln-Mindener spoorlijn aangelegd. Op de plek waar tot de slechting van de vestingwerken Fort Keulen had gestaan lag vanaf 1874 het einde van de spoorlijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd op wederom dezelfde plek het Julianapark aangelegd. Aan de rand van dit park verrees nog net voor de oorlog het regionale postkantoor.

In het Julianapark werd rond 1970 het Museum van Bommel van Dam gebouwd; in 2000 werd het Limburgs Museum als vervanger van het Goltziusmuseum in gebruik genomen.

Fiolentoren

Fiolentoren Bron: Facebook

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Fiolentoren. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/fiolentoren.htm

Gerelateerde berichten

  • LaartorenLaartoren De Laartoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De toren maakte als onderdeel van het poortgebouw Keulsepoort, samen met de […] Posted in torens
  • KeulsepoortKeulsepoort De Keulsepoort of Laarpoort was een van de vier hoofdpoorten van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De poort maakte onderdeel uit van de versterkingen aan de zuidoostzijde van de stad […] Posted in poorten en poternes
  • WildschutstorenWildschutstoren De Wildschutstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de  vestingstad Venlo.De vermoedelijke herkomst van de naam kan tweeledig zijn. De eerste verklaring kan gevonden […] Posted in torens
  • Bastion KeulenBastion Keulen Bastion Keulen was een van de vele 17e-eeuwse en 18e-eeuwse vestingwerken rond Venlo.Het bastion werd, samen met de Keulsepoort, gebouwd aan het einde van de 17e eeuw. In 1740 volgde een […] Posted in forten en bastions
  • Schijftoren Schijftoren De Schijftoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is, samen met de gehele noordzijde van de stadsmuur, rond 1345 gebouwd.De toren had ruimte voor […] Posted in torens
  • BleykerstorenBleykerstoren De Bleykerstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Veel over de herkomst van de naam is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om de verwijzing […] Posted in torens
  • SchillentorenSchillentoren De Schillentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Tussen 1340 en 1345 werd de toren, net als de complete vestingwerken, in gebruik genomen. […] Posted in torens
  • Kwaktoren Kwaktoren De Kwaktoren was een van de twee pulvertorens in de Middeleeuwse vestingwerken van Venlo. De toren werd gebouwd tussen 1340 en 1345.De toren bevond zich in de zuidoostelijke hoek van de […] Posted in torens
  • LichtenbergtorenLichtenbergtoren De Lichtenbergtoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren lag op de noordwestelijke hoek, op het snijpunt van de noordwal met de Maaswal.Volgens […] Posted in torens
  • Lang(k)wames Lang(k)wames De Langkwames of Langwames was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Tussen 1340 en 1345 werd de toren, net als de complete vestingwerken, in gebruik […] Posted in torens

Comments are closed here.