Belvedère

De Belvedère was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is waarschijnlijk niet een van de originele torens geweest, maar pas tegen het einde van de 14 eeuw gebouwd.

De naam van de toren moet worden gezocht in het Latijn. Bel betekent zoveel als goed en védère – via het Italiaans – kan worden omschreven als zien of zicht (het Italiaans woord voor zien is vedere) . Letterlijk betekent de naam van de toren dus goed uitzicht.

Het betreft een zogenaamde weertoren en was gericht op de noordelijke bantuin. De omvang van de toren schijnt wel breder te zijn geweest dan de meeste andere torens in de vestingmuren. Op de begane grond moet volgens Hermans een militaire bakkerij zijn geweest, die zelfs verdere uitspanningen had in de stadsmuur en naar de stadzijde toe. Daarboven was genoeg ruimte voor vier vuurmonden.

De Belvedère bevond zich in de noordelijke stadsmuur, tussen de Lichtenbergtoren aan westzijde en de Vogelkenstoren aan oostzijde.

De vesting werd tegen het einde van de 17e eeuw te licht bevonden en werd daarom met 3 forten rondom versterkt, met een vierde op de westelijke Maasoever. Deze laatste was al in 1641 in gebruik genomen. In 1731 werd aan de buitenzijde van de noordelijke stadsmuur Fort Ginkel gebouwd, met tussen de stadsmuur en het fort een natte gracht. Het fort was zowel bereikbaar via een ondergrondse gang als een bovengrondse weergang.

Tussen 1867 en 1872 werden de vestingwerken van de stad, per Koninklijk Besluit van Willem III der Nederlanden, gesloopt. Aan de noordzijde van de stad kwam daarna een geheel nieuwe wijk van de grond, naar een plan van Frederik Willem van Gendt.

 

(Bronnen: Frans Hermans; Historische stedenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo, etymologisch woordenboek)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Belvedère. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/vestingwerken/torens/belvedere.htm

Gerelateerde berichten

  • HeitgenstorenHeitgenstoren De Heitgenstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Waar de naam Heitgen precies vandaan komt is niet duidelijk. Wel kan worden vastgesteld dat […] Posted in torens
  • Schijftoren Schijftoren De Schijftoren was een van de vijfentwintig torens in de vestingwerken van Venlo. De toren is, samen met de gehele noordzijde van de stadsmuur, rond 1345 gebouwd.De toren had ruimte voor […] Posted in torens
  • Picardietoren Picardietoren De Picardietoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Vermoedelijk refereert het woord picardie aan een plaats waar piekeniers hun lansen […] Posted in torens
  • BleykerstorenBleykerstoren De Bleykerstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Veel over de herkomst van de naam is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om de verwijzing […] Posted in torens
  • Fiolentoren De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen […] Posted in torens
  • LaartorenLaartoren De Laartoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De toren maakte als onderdeel van het poortgebouw Keulsepoort, samen met de […] Posted in torens
  • Bastion KeulenBastion Keulen Bastion Keulen was een van de vele 17e-eeuwse en 18e-eeuwse vestingwerken rond Venlo.Het bastion werd, samen met de Keulsepoort, gebouwd aan het einde van de 17e eeuw. In 1740 volgde een […] Posted in forten en bastions
  • Witte TorenWitte Toren De Witte Toren ofwel Maastoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.Herkomst van de naamDe herkomst van de naam Maastoren is natuurlijk […] Posted in torens
  • WildschutstorenWildschutstoren De Wildschutstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de  vestingstad Venlo.De vermoedelijke herkomst van de naam kan tweeledig zijn. De eerste verklaring kan gevonden […] Posted in torens
  • DaeltorenDaeltoren De Daeltoren was een van de twee grote pulvertorens in de vestingwerken van Venlo.De toren bevond zich aan de noordoostelijke zijde van de stadsmuur, ter hoogte van de Martinuskerk. De […] Posted in torens

Comments are closed here.