Zwarte Water

Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heide-restanten. Het gebied kenmerkt zich door de veelzijdigheid aan grondtypen, waarvan de oudste stammen uit het Perm.

De Weerd, onderdeel van het Zwart Water, is een eiken-berkenbos tussen Venlo en Velden. Het grootste water in het gebied is de Venkoelen, gelegen in een oude Maasbedding. De plas is ontstaan door vervening tot in het begin van de 19e eeuw. Ook was hier de winning van rivierklei mogelijk voor de baksteen-industrie. De achtergebleven gronden zijn tegenwoordig grasland, heide en bos in de omgeving van de Ossenberg. Een bijzonder bostype, nog herkenbaar aan de boomsoorten die er staan, is het zogenaamde stadsbos. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit ingericht als park met een grote afwisseling van boomsoorten. In 1971 kocht de natuurvereniging Het Limburgs Landschap de eerste delen van het Zwart Water aan.

Het Zwart Water is in 2001 geheel uitgebaggerd. De verlanding kan nu opnieuw beginnen. Het Diepbroek en Schaapsbroek zijn grotendeels bedekt met open berkenbroekbos. Langs de randen van de broekgebieden liggen opgestoven rivierduinen. Deze zijn nu veelal met eiken-berkenbos begroeid. Verspreid over de graslanden ligt een aantal drinkpoelen. De Venkoelen is een belangrijke broedplaats voor amfibieën. Ieder voorjaar wordt de Schandeloselaan, die dwars door het gebied loopt, ter hoogte van de plas ‘s nachts voor gemotoriseerd verkeer afgesloten om de paddentrek ongestoord te laten verlopen.

Het dichte netwerk van wandelpaden is vrij toegankelijk voor wandelaars en ruiters. In de Weerd zijn echter geen wandelpaden aanwezig, maar het is vanaf aangrenzende wegen uitstekend te overzien.

 

Citeer dit artikel als: admin (2012) Zwarte Water. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/uncategorized/zwarte-water.htm

Gerelateerde berichten

  • RavenvennenRavenvennen De Ravenvennen is een natuurgebied in Lomm. Het is eigendom van de Stichting Het Limburgs Landschap en is gelegen in de gordel van paraboolduinen tussen Gennep en Venlo. Het in 381 ha […] Posted in Historische plaatsen
  • Fiolentoren De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen […] Posted in torens
  • De LoohofDe Loohof De Loohof (vaak abusievelijk de Looihof genoemd) is een voormalig politiebureau, nu wooncomplex, in de Venlose binnenstad dat van gemeentewege monumentale bescherming […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • Duitse SchoolDuitse School De Duitse School is een voormalig schoolgebouw aan de Julianastraat aan de noordoostzijde van de Venlose binnenstad. Het gebouw werd door architect Jacq Grubben ontworpen in […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • KlingerbergKlingerberg Klingerberg is een wijk van 121 hectare in Blerick. Het inwoneraantal van de wijk bedroeg in 2003 4360, waarvan 2200 mannen en 2160 vrouwen. Dit aantal is in de loop van de jaren gedaald […] Posted in Historische plaatsen
  • BrookerhofBrookerhof De Brookerhof is een oude boerderij in Hout-Blerick. De boerderij werd voor het eerst vermeld in een uit 1369 stammende belastinglijst in het archief van de Hertog van Gelre. Het […] Posted in Gebouwen in Hout Blerick
  • JulianaparkJulianapark Het Julianapark is gelegen ten oosten van de stadskern. Tot in de 19e eeuwheeft op deze locatie de Elizeese Velden gelegen, net buiten de Keulsepoort. Dit betrof een buitengoed, waar […] Posted in Parken
  • Prise d’eauPrise d’eau een prise d'eau is een punt of plaats waar water kan worden ingelaten ten behoeve van een inundatie. Dit kan het meer, de plas of de waterloop zijn waaruit het water wordt […] Posted in terminologie
  • Venlo GreenparkVenlo Greenpark Venlo Greenpark is een bedrijventerrein in Venlo.OmschrijvingInnovatorenFloriadeIn 2012 is dit terrein het toneel voor de Floriade 2012. Daarbij zal prominent gebruik worden […] Posted in Historische plaatsen
  • ‘t Brook‘t Brook 't Brook is een laaggelegen, voormalig moerasland van 65 hectare, dat zich uitstrekt van Hout-Blerick en Boekend tot aan Ubroek.Het land begint achter de boerderij Brookerhof en is […] Posted in Historische plaatsen

Geef een reactie