Koninklijk bezoek

Binnenkort Beschikbaar

Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Koninklijk bezoek. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/themas/koninklijk-bezoek.htm

Gerelateerde berichten

  • NatuurgebiedNatuurgebied Een natuurgebied in Nederland is een buiten gebruik geraakt cultuurlandschap dat als bestemming natuur gekregen heeft.Wassum Jammerdaalse Heide Koelbroek Zwarte […] Posted in Thema's
  • Immaterieel ErfgoedImmaterieel Erfgoed Onder immaterieel erfgoed verstaat men het onstoffelijk levend actief erfgoed van een groep mensen of een volk. Daaronder vallen de sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, […] Posted in Thema's, Immaterieel Erfgoed
  • Groen ErfgoedGroen Erfgoed Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. Dat kan een heemtuin, de groenaanleg op een oude begraafplaats, een kloostertuin of het groen […] Posted in Thema's, Groen Erfgoed
  • Thema’sThema’s   Posted in Thema's
  • D’n HookD’n Hook D'n Hook is een voormalige boerderij in het oostelijk deel van de Boekend, aan de oostzijde van de A73.De buurtschap die rondom de boerderij ligt, is zo door de snelweg afgesloten van de […] Posted in Gebouwen in de Boekend
  • BeekshofBeekshof De Beekshof was een boerderij in het dorp Boekend. In een archiefstuk uit 1768 wordt de boerderij Aen Beecks genoemd. Vermoedelijk is de naam afkomstig van een beek die vroeger […] Posted in Gebouwen in de Boekend
  • Groot-EgtenrayGroot-Egtenray Groot-Egtenray is een verdwenen boerderij in Blerick. De boerderij heeft gelegen ten westen van de huidige wijk Ubroek. Waarschijnlijk heeft de boerderij behoord tot het landgoed […] Posted in Gebouwen in Blerick
  • GeneraalstormGeneraalstorm Een generaalstorm is een massale, soms meermalen herhaalde bestorming van een vestingwerk.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Hertog van AlvaHertog van Alva Don Fernando Álvarez de Toledo, beter bekend als de hertog van Alva, was een Spaans generaal en gouverneur van de Nederlanden aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (ook wel Nederlandse […] Posted in belegeringen
  • FellenoordtorenFellenoordtoren De Fellenoordtoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo.De vermoedelijke herkomst van de naam Fellenoord kan gezocht worden in de bedrijvigheid […] Posted in torens

Geef een reactie