Groen Erfgoed

Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. Dat kan een heemtuin, de groenaanleg op een oude begraafplaats, een kloostertuin of het groen op verdedigingswerken zijn.

Daarnaast zijn er losstaande objecten die als groen erfgoed aangemerkt kunnen worden, denk hierbij aan erfafscheidingen in de vorm van hagen, poelen, bomenlanen en zelfs losstaande bomen.

Groen erfgoed is dus iets anders dan een gebouwd monument (ook wel rood erfgoed genaamd), een historisch interieur (“gouden” erfgoed) of een archeologisch monument. Het is ook geen natuurlijk gevormd landschap, maar juist cultuurlandschap dat wil zeggen dat het door mensen bedacht en aangelegd is.

Groen Erfgoed in Venlo

Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2016) Groen Erfgoed. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/themas/groen-erfgoed.htm

Gerelateerde berichten

  • ParkenParken Julianapark Park Zaarderheiken Wilhelminapark Wassumpark Vijverhofpark Tuindorppark Schaapsdijkpark Nolenspark Meeuwbeemdpark Park […] Posted in Historische plaatsen
  • Immaterieel ErfgoedImmaterieel Erfgoed Onder immaterieel erfgoed verstaat men het onstoffelijk levend actief erfgoed van een groep mensen of een volk. Daaronder vallen de sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, […] Posted in Thema's, Immaterieel Erfgoed
  • NatuurgebiedNatuurgebied Een natuurgebied in Nederland is een buiten gebruik geraakt cultuurlandschap dat als bestemming natuur gekregen heeft.Wassum Jammerdaalse Heide Koelbroek Zwarte […] Posted in Thema's
  • Kunst & AmbachtKunst & Ambacht Kunst & Ambacht is het thema van de open monumentendagen van 2015. De open monumentendagen zullen op 12 en 13 september plaatsvinden, maar ook op Citadel Venlo besteden wij hier […] Posted in Open monumentendagen
  • Thema’sThema’s   Posted in Thema's
  • Koninklijk bezoekKoninklijk bezoek Binnenkort Beschikbaar Posted in Thema's
  • In de BaesdonkIn de Baesdonk In de Baesdonk is een boerderij in Boekend, niet ver verwijderd van de A73 en ten zuiden van de Boelderbeek. Aangenomen dat het suffix -donk de betekenis heeft van een uit dekzand […] Posted in Gebouwen in de Boekend
  • Enveloppe Van der DuynEnveloppe Van der Duyn De Enveloppe Van der Duyn, ook wel de Zeven Flanken genoemd, was onderdeel van de Vestingwerken van Venlo. Het stuk vestingmuur bestond uit zes bastions met een brede gracht en zeven […] Posted in forten en bastions
  • MonumentenMonumenten Onder monumenten verstaan we op de volgende pagina's slechts de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten. Dat wil zeggen objecten die door de overheid aangemerkt zijn als waardevol […] Posted in Historische plaatsen
  • CultuurlandschapCultuurlandschap Een cultuurlandschap is een landschap dat onder invloed van de mens is gevormd. Dat wil dus ook zeggen dat een heel groot deel van de gemeente Venlo tot het cultuurlandschap […] Posted in terminologie

Geef een reactie