waterlinie

Een waterlinie is een serie van defensieve werken die (deels) gedekt zijn door geïnundeerde gebieden.

In Nederland bleek het onder water laten lopen van gebieden een goede manier om de vijandtegen te houden. Hiertoe werden zelfs speciale waterstaattechnische werken gemaakt (bijvoorbeeld speciale inundatiesluizen).

Een waterlinie is vaak een snoer van vestingwerkenmet daartussen inundatiegebieden. De vestingwerken liggen rond steden en op hoger gelegen delen, die niet onder water gezet kunnen worden (accessen). Alleen bij acute dreiging werden de gebieden geïnundeerd.

De bedoeling van inundatie is dat het water circa 40 cm. boven het bewuste terrein komt, waarmee het voor infanterie onbegaanbaar wordt, doch te ondiep is om er doorheen te varen. Het is daarmee noodzakelijk, de waterstand zeer nauwkeurig te kunnen reguleren.

De boeren wiens grond in de onder water te zetten gebieden lag, waren natuurlijk niet blij met deze actie. De linie moest daarom niet alleen beschermd worden tegen aanvallen van de vijand, maar ook tegen boze boeren die die linie zouden kunnen willen saboteren (in de Vestingwetwas hiertoe in een schadeloosstelling voorzien).

Het gebruik van de waterlinie als defensief werk heeft nogal geleden onder uitvindingen als het vliegtuig.

 

(Bronnen:Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia)

Citeer dit artikel als: admin (2011) waterlinie. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/waterlinie.htm

Gerelateerde berichten

  • LocusLocus Locus is een oude Latijnse benaming voor een dorp of gehucht, die werd gebezigd vanaf de Romeinse Tijd tot in de Middeleeuwen. In die tijd was het gebruikelijk om een plaats zonder […] Posted in terminologie
  • weererkerweererker Een weererker is een kleine naar voren uitstekende voorbouw (erker) aan de muren van kastelen en middeleeuwse burchten, maar ook aan de middeleeuwse vestingwerken (stadsmuren, […] Posted in terminologie
  • LandweerLandweer Landweer kan een aantal betekenissen hebben:1) Doorgaande aarden wal in het terrein, veelal met een gracht en voorzien van een doornenhaag, dienende ter beveiliging van een […] Posted in terminologie
  • ItaliëmolenItaliëmolen De Italiëmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Klein Italië in de binnenstad van Venlo, die werd gebruikt als korenmolen. Wanneer de oorspronkelijke molen precies is […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • De ZaarDe Zaar De Zaar is een verdwenen boerderij in de Blerickse buurtschap Zaarderheiken. Waar de naam Zaar vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk verwijst het woord naar een soort […] Posted in Gebouwen in Blerick
  • Klooster Trans-CedronKlooster Trans-Cedron Trans-Cedron was een Cellebroedersklooster te Venlo. Het was gelegen aan de Nieuwstraat in het Kloosterkwartier. Het complex Trans-Cedron was een omvangrijk kloostercomplex, dat met de […] Posted in Gebouwen in Venlo
  • Gele GrachtGele Gracht In de vestingtijd was Venlo omgeven door een dubbele vestinggracht. De Gele Gracht bevond zich aan de zuidzijde van de vestingwerken, als buitenste gracht aan de Enveloppe Reede.Terwijl […] Posted in verdedigingswerken
  • waaiersluiswaaiersluis Een waaiersluis is een meestal voor inundatiedoeleinden toegepaste sluis, voorzien van onder een rechte hoek waaiervormig met elkaar verbonden deuren van verschillende breedte; deze […] Posted in terminologie
  • Hol en bomHol en bom Hol en bom wil zeggen: een zodanige toestand van een bevroren (inundatie-)watervlak dat er afwisselend (te) weinig water (hol), of (te) veel water (bom) onder het ijs komt te staan, […] Posted in terminologie
  • Café den HandboogCafé den Handboog Café den Handboog is een monumentaal pand in de wijk Klein Italië in de binnenstad van Venlo. Het café ligt in het midden van de zuidelijke gevelrij van de Houtstraat.Onder het pand […] Posted in Cafe-Restaurants

Comments are closed here.