voorwerk

Een voorwerk is een verdedigingswerk, gelegen vóór het glacis van een vesting, maar binnen het bereik van het ondersteunende vuur daarvan.

 

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) voorwerk. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/voorwerk.htm

Gerelateerde berichten

  • BuitenwerkBuitenwerk Buitenwerk is de algemene benaming voor delen van een vesting welke vóór de hoofdwal doch binnen de bedekte weg respectievelijk het glacis zijn gelegen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Ante-muraleAnte-murale Een ante-murale is een vóór de hoofdmuur gelegen lagere muur.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • voorgrachtvoorgracht Een voorgracht is een gracht die vóór de hoofdgracht van een vestingwerk ligt. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • FlankementFlankement Een flankement is vuur dat vanuit verdedigingswerken zijdelings kan worden uitgebracht. Dit is nader te onderscheiden in:groot flankement: flankerend vuur ter bestrijking van het […] Posted in terminologie
  • BlokhuisBlokhuis Een blokhuis is een klein, meestal zelfstandig en nagenoeg vierkant verdedigingswerk, vroeger van houten balken, later van steen of beton; werd aangelegd als toevoeging van een vesting, […] Posted in terminologie
  • ApprocheApproche Een approche is een naderingsloopgraaf bij het beleg van een vesting, in zigzagvorm aangelegd, met het doel de vesting te naderen en daarbij zo veel mogelijk gedekt te blijven tegen het […] Posted in terminologie
  • ArmementArmement Met armement wordt bedoeld: alle krijgsbehoeften om een vesting in staat van verdediging te brengen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • AttaqueAttaque Een attaque is het geheel van aanvalswerken dat bij de belegering van een vesting op een bepaalde hoofdaanvalsas wordt aangelegd. Het bestaat doorgaans uit een sappe en bijbehorende […] Posted in terminologie
  • BarbacaneBarbacane Een barbacane is een buiten een middeleeuwse vesting- of kasteelpoort gelegen verdedigingswerk; afgeleid van het Arabische woord 'barbakkaneh' (bolwerkvoor de poort).barbacane of […] Posted in terminologie
  • BeddingBedding Een bedding is een stabiel opstellingsvlak voor vesting- of belegeringsgeschut, meestal van hout; o.a. bedoeld om herhaald richten te vergemakkelijken.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Comments are closed here.