torenfort

Een torenfort is een type fort gebouwd in de 19e eeuw. Het had een bomvrije toren als voornaamste opstelplaats van geschut. De toren had tevens de functie van reduit, legeringruimte en magazijn.

Klein torenfort in Muiden

Een dergelijk fort bestaat uit een centrale toren van twee of drie verdiepingen in zwaar metselwerk. Het wordt omgeven door wallen en een brede droge gracht. Het was geschikt voor zowel nabijverdediging als voor artillerievuur op grotere afstand.

De hoofdbouw van deze forten werd gevormd door massieve stenen torens waarin de logies van de soldaten waren ondergebracht. Deze torens stonden vrij op het fortterrein en werden meestal bekroond door sierkantelen. De filosofie achter een torenfort was dat de ronde vorm het meeste kanonvuurzou laten afketsen terwijl de toren zelf een enorme concentratie van verdedigend vuur zou kunnen herbergen. Deze bouwwerken raakten snel verouderd door de introductie van kanonnenmet een getrokken loop. De meeste torens werden aangepast door er een beschuttende aarden wal omheen te leggen en door een aarden dekking op het dak aan te brengen.

 

(Bronnen:Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia)

Citeer dit artikel als: admin (2011) torenfort. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/torenfort.htm

Gerelateerde berichten

  • valhekvalhek Tegengewichten voor het bewegen van een valhekEen valhek is een hekwerk dat in de late oudheid en middeleeuwen werd gebruikt ter afsluiting van poorten van stadsmuren en kastelen.Een […] Posted in terminologie
  • LingsfortLingsfort Lingsfort is een buurtschap ten oosten van Arcen, gelegen aan de Duitse grens.NaamDe naam is ontleend aan het fort dat hier gebouwd is, uitgerust met dubbele aarden wallen, die nog […] Posted in Historische plaatsen
  • Lingsfort ArcenLingsfort Arcen Het Lingsfort was een fort ter verdediging van de Fossa Eugeniana ter hoogte van Arcen.NaamEen leng of ling was een soort hefboom die werd gebruikt om de zware schutsluizen te kunnen […] Posted in Historische gebeurtenissen, Geschiedenis van Arcen
  • SchansSchans Een schans of verschansing is een oud militair verdedigingswerk meestal gemaakt van afgegraven aarde. Een verschansing betekent tegenwoordig in het algemeen een (militair) versterkte […] Posted in terminologie
  • Ontleed fortOntleed fort Een ontleed fort is een zeer groot verdedigingswerk met sterk verspreide, in koepels en kazematten geplaatste wapenopstellingen. Deze opstellingen zijn, soms d.m.v. spoorbanen, ondergronds […] Posted in terminologie
  • LaaghuismolenLaaghuismolen De Laaghuismolen, ook wel Hoogmolen genaamd, is een monumentale voormalige watermolen in de oostelijke Bantuin van Venlo. De molen dateert waarschijnlijk uit 1560 en was een van […] Posted in Gebouwen in Venlo-Oost
  • PoternePoterne Een poterne is een ondergrondse bomvrije gang door een fort of vesting met een functie als (geheime) toegangs- of uitvalspoort maar ook een interne verbinding met andere delen van het […] Posted in terminologie
  • waltorenwaltoren Een waltoren of muurtoren is een weertoren in een vestingmuur ("wal") van een stad of kasteel. Het is de middeleeuwse voorloper van het bolwerk of bastion.Vanaf een […] Posted in terminologie
  • Café het ProeflokaalCafé het Proeflokaal Café Het Proeflokaal is een voormalig woonhuis aan de Parade in de binnenstad van Venlo. Later werd het verbouwd tot café.Vermoedelijk gaan de eerste bouwactiviteiten terug tot de late […] Posted in Cafe-Restaurants
  • RetranchementRetranchement Een retranchement (Frans: beperking, vermindering, verkorting; verschansing, veld- of legerschans) is een vestingwerk zonder vaste grondvorm. Dit kan de vorm aannemen van een losse […] Posted in terminologie

Comments are closed here.