Terminologie

Dit is een overzicht van vrijwel alle termen die voorkomen in de vestingbouwkunde. Enkele termen zijn hier weggelaten, aangezien deze gebruikt worden vanaf de Tweede Wereldoorlog. Zie voor een volledige lijst de website van Stichting Menno van Coehoorn.

 

 

Schematische
weergave van een citadel of vesting

 

Citeer dit artikel als: admin (2011) Terminologie. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/terminologie.htm

Gerelateerde berichten

  • ContregardeContregarde Een Contregarde is een langwerpig aarden buitenwerk, gelegen voor de facen van bastions, ravelijnen e.d., ter dekking tegen direct vuur. Het is tevens geschikt voor opstelling van […] Posted in terminologie
  • Couvre-faceCouvre-face Een couvre-face is een lang en smal aarden buitenwerk gelegen voor de facen van bastions, ravelijnen e.d., om deze te dekken tegen direct vuur. Tevens geschikt voor de opstelling van […] Posted in terminologie
  • AccesAcces Een acces is in het algemeen een toegang of doorgang. Dit is in Nederland specifiek gebruikt voor een toegang die door een inundatie voert, in de vorm van een hoog terreingedeelte, dijk, […] Posted in terminologie
  • BastilleBastille Een bastille is een middeleeuws vestingwerk, veelal als zelfstandige verdedigingsburcht, gelegen voor de stadspoort of -muur.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • AccespostAccespost Een accespost is een klein verdedigingswerk, aangelegd met het doel het doordringen van een aanvaller over het acces te beletten.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • LepelblijdeLepelblijde Een lelelblijde is een blijde die is  voorzien van een lepelvormige slingerarm.lepelblijde (links) en slingerblijde (rechts)(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • MinderbroedersstraatMinderbroedersstraat De Minderbroedersstraat is een vroeg-17e-eeuwse straat in het Venlose binnenstadskwadrant Rosariumbuurt.LocatieDe straat loopt in oostelijke richting van de Lohofstraat tot aan het […] Posted in straten van venlo
  • BankBank Een bank is een ophoging voor de opstelling van geschut achter een wal, soms voorzien van embrasures.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • BarbetteBarbette Een barbetteis een bank (geschutbank) voor de opstelling van geschut, van zodanige hoogte dat over de wal (borstwering) kon worden gevuurd. Hierdoor kon een breder schootsveld worden […] Posted in terminologie
  • PolygoonPolygoon Een polygoon is een veelhoekige meetkundige figuur, vaak toegepast als basisvorm in de vestingbouw. De buitenpolygoon verbindt de saillanten van bastions. De binnenpolygoon is de lijn die […] Posted in terminologie

Comments are closed here.