stormvat

Een stormvat is een vat gevuld met een springlading, schroot en/of brandbare stoffen. Het wordt gebruikt bij een bresverdediging.

 

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) stormvat. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/stormvat.htm

Gerelateerde berichten

  • AardmortierAardmortier Een aardmortier is een put of ingegraven vat, waarin aangebracht een hoeveelheid stenen, die door een springlading in voorwaartse richting wordt uitgeworpen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Café EugeniaCafé Eugenia Café Eugenia is een café en monumentaal pand aan de rand van de binnenstad van Venlo.Tot circa 1870 lag op deze plek de buitenmuur van Fort Ginkel, met daarnaast een moestuinencomplex, […] Posted in Cafe-Restaurants
  • AccespostAccespost Een accespost is een klein verdedigingswerk, aangelegd met het doel het doordringen van een aanvaller over het acces te beletten.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • ApprocheApproche Een approche is een naderingsloopgraaf bij het beleg van een vesting, in zigzagvorm aangelegd, met het doel de vesting te naderen en daarbij zo veel mogelijk gedekt te blijven tegen het […] Posted in terminologie
  • AfsnijdingAfsnijding Een afsnijding is een binnen een vestingwerk gelegen verschansing, wal of muur, soms met droge gracht, met het doel een binnengedrongen aanvaller te stoppen. Het werd soms in geval van […] Posted in terminologie
  • LocusLocus Locus is een oude Latijnse benaming voor een dorp of gehucht, die werd gebezigd vanaf de Romeinse Tijd tot in de Middeleeuwen. In die tijd was het gebruikelijk om een plaats zonder […] Posted in terminologie
  • CitadelCitadel Een citadel is een zelfstandig verdedigbaar vestingwerk binnen een open stad of vesting, met het doel: a) de inwoners van de stad onder bedwang te houden (dan ook wel genoemd dwangburcht […] Posted in terminologie
  • BekronenBekronen Bekronen is het innemen van een opstelling door aanvallende infanterie op de kruin van een vestingwal, glacis of bedekte weg, met behulp van schanskorven, zandzakken e.d.(Bron: […] Posted in terminologie
  • BeerBeer Een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik; zie ook roeving Opmerking. […] Posted in terminologie
  • BomvrijBomvrij Met bomvrij wordt bedoeld het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een verdedigingswerk tegen vernieling door bommen; het begrip is relatief en afhankelijk van het vermogen […] Posted in terminologie

Comments are closed here.