stormladder

Een stormladder is een gemakkelijk verplaatsbare en/of uiteenneembare ladder voor het bestormen (beklimmen) van een vestingmuur.

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) stormladder. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/stormladder.htm

Gerelateerde berichten

  • Truuj BolwaterTruuj Bolwater Gertruid (Truuj) Bolwater is een historische Venlose figuur die volgens de overlevering door haar heldhaftig optreden een inname van de vesting Venlo voorkwam.VoorgeschiedenisTijdens […] Posted in bekende venlonaren
  • Truuj BolwaterTruuj Bolwater Gertruid (Truuj) Bolwater is een historische Venlose figuur die volgens de overlevering door haar heldhaftig optreden een inname van de vesting Venlo voorkwam.VoorgeschiedenisTijdens […] Posted in bekende venlonaren
  • KampKamp Een kamp is in de toponymie een open ruimte of veld in het landschap.Het woord is afgeleid van het Latijnse campus, dat in de Romeinse tijd ook gebruikt werd voor legerplaats.In de […] Posted in terminologie
  • BantuinBantuin Een bantuin was tot in de Nieuwe Tijd een tot de gemeente behorend stuk platteland buiten de vesting. Er golden dezelfde wetten als binnen de stadsmuren, vandaar dat er ook wordt gesproken […] Posted in Historische plaatsen, terminologie
  • Café den HandboogCafé den Handboog Café den Handboog is een monumentaal pand in de wijk Klein Italië in de binnenstad van Venlo. Het café ligt in het midden van de zuidelijke gevelrij van de Houtstraat.Onder het pand […] Posted in Cafe-Restaurants
  • Café het ProeflokaalCafé het Proeflokaal Café Het Proeflokaal is een voormalig woonhuis aan de Parade in de binnenstad van Venlo. Later werd het verbouwd tot café.Vermoedelijk gaan de eerste bouwactiviteiten terug tot de late […] Posted in Cafe-Restaurants
  • AggerAgger Een agger is een aanvalswerk in de vorm van een dam, aangelegd nabij een vestingmuur, welke gaandeweg werd opgehoogd om een stormaanval op de muur mogelijk te maken.Agger en […] Posted in terminologie
  • CultuurlandschapCultuurlandschap Een cultuurlandschap is een landschap dat onder invloed van de mens is gevormd. Dat wil dus ook zeggen dat een heel groot deel van de gemeente Venlo tot het cultuurlandschap […] Posted in terminologie
  • AanvalswerkenAanvalswerken Aanvalswerken is de verzamelnaam voor alle werken ten behoeve van het belegeren van een vesting.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • AardmortierAardmortier Een aardmortier is een put of ingegraven vat, waarin aangebracht een hoeveelheid stenen, die door een springlading in voorwaartse richting wordt uitgeworpen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Comments are closed here.