stelling

Een stelling is een min of meer zelfstandig stelsel van verdedigende opstellingen, al dan niet gebaseerd op permanente verdedigingswerken.

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) stelling. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/stelling.htm

Gerelateerde berichten

  • BezettingstroepenBezettingstroepen De term bezettingstroepen is een 19e eeuwse aanduiding voor troepen bestemd voor de verdediging van permanente verdedigingswerken.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • FortificatieFortificatie Met fortificatie kan worden bedoeld:1. verzamelnaam voor (permanente) verdedigingswerken2. het aanleggen van (permanente) verdedigingswerken3. kennis en kunde voor de bouw van […] Posted in terminologie
  • vestingvesting  Een vesting, ook wel fortificatie, vest, veste, versterking of verdedigingswerk genoemd, is het middel om een stad, een kasteel of zelfs een land te […] Posted in terminologie
  • KampKamp Een kamp is in de toponymie een open ruimte of veld in het landschap.Het woord is afgeleid van het Latijnse campus, dat in de Romeinse tijd ook gebruikt werd voor legerplaats.In de […] Posted in terminologie
  • traversetraverse traverse (links) en bonnet-traverse (rechts) Bij vestingwerkenwordt met een traverse een aarden wal of andere beschutting aangeduid die doorgaans loodrecht dwars op de hoofdwal […] Posted in terminologie
  • Corps de gardeCorps de garde Een corps de garde is een al dan niet versterkt wachtgebouw in een vesting. Dit werd in het Nederlands verbasterd tot kortegaard.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Citadel van SaladinCitadel van Saladin De citadel van Saladin (Salah al-Din) is een van de weinige behouden permanente monumenten van de stad Caïro en tegelijkertijd een van de meest markante monumenten van de stad. Het is […] Posted in Uncategorized
  • BarbetteBarbette Een barbetteis een bank (geschutbank) voor de opstelling van geschut, van zodanige hoogte dat over de wal (borstwering) kon worden gevuurd. Hierdoor kon een breder schootsveld worden […] Posted in terminologie
  • Maske(r)Maske(r) Een maske(r) is een scherm van opgaand houtgewas, teneinde verdedigingswerken zo veel mogelijk aan waarneming door de aanvaller te onttrekken. Hier komt dan ook het werkwoord 'maskeren' […] Posted in terminologie
  • CrochetCrochet Een crochet is een doodlopende zijarm van een loopgraaf of sappe, om daarin te kunnen uitwijken dan wel er troepen en/of voorraden in gereed te stellen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Comments are closed here.