sortie

Een sortie kan 2 betekenissen hebben:

1. uitval vanuit een verdedigingswerk of stelling;

2. poort of andere uitgang van een verdedigingswerk, b.v. voor de verbinding met een voorwerk of het doen van uitvallen.

(Bron:Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) sortie. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/sortie.htm

Gerelateerde berichten

  • SchildpadSchildpad In de vestingbouwkunde kan het woord schildpad een tweetal betekenissen hebben:1. bij de bestorming van een vesting ingezette lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden naar alle […] Posted in terminologie
  • TenailleTenaille Een tenaille is een benaming voor twee verschillende onderdelen van een vesting:1. Een binnenwaarts onder een stompe hoek gebroken wal, gelegen in de gracht voor de courtineen aan de […] Posted in terminologie
  • KazematKazemat Een kazemat kan 2 betekenissen hebben:1. (in een vestingwerk), tegen vijandelijk vuur gedekte en van een schietgat voorziene ruimte voor de opstelling van een vuurwapen. Aanvankelijk […] Posted in terminologie
  • Nieuw-Nederlands stelselNieuw-Nederlands stelsel Het Nieuw-Nederlands stelsel is een laat-zeventiende eeuws vestingbouwkundig stelsel, toegeschreven aan Menno van Coehoorn. Het wordt voornamelijk gekenmerkt door grote bastions, met […] Posted in terminologie
  • Oud-Nederlands stelselOud-Nederlands stelsel Het Oud-Nederlands stelsel is een 16e/17e-eeuws vestingbouwkundig stelsel, voornamelijk ontwikkeld door Simon Stevin, gekenmerkt door aarden wallen, natte grachten en bastions met rechte […] Posted in terminologie
  • Polygonaal stelselPolygonaal stelsel Een polygonaal stelsel is een vestingbouwkundig stelsel waarvan het tracĂ© wordt gekenmerkt door de betrekkelijk eenvoudige veelhoeksvorm met rechte zijden, die worden geflankeerd vanuit […] Posted in terminologie
  • voetangel voetangel Een voetangel kan 2 betekenissen hebben:1. klein stervormige ijzeren (stalen) hindernismiddel, veelal in een aantal tezamen geplaatst; tegenwoordig vaak kraaienpoot genoemd,2. […] Posted in terminologie
  • vestingfrontvestingfront Een vestingfront is een deel van de omwalling van een vesting, waarvan het tracĂ©, ingericht volgens een bepaald vestingbouwkundig stelsel, een aantal malen wordt herhaald. Hieronder volgen […] Posted in terminologie
  • KatKat Een kat kan in de vestingbouw 2 betekenissen hebben:1. vrijstaande, hoog boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut, gelegen op een bastion of elders in een […] Posted in terminologie
  • PluteiPlutei Een plutei is een verrolbaar, soms tuimelbaar uitgevoerd dekkingsscherm voor belegerende infanterie of pioniers.kat (betekenis 2) en plutei (uit: "Histoire d'une Forteresse" van […] Posted in terminologie

Geef een reactie