Schildpad

In de vestingbouwkunde kan het woord schildpad een tweetal betekenissen hebben:

1. bij de bestorming van een vesting ingezette lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden naar alle zijden dekking verschafte

2. ander woord voor kat (betekenis 2)

afb.34kl

Kat (betekenis 2) en plutei
(uit: “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc)

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Schildpad. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schildpad.htm

Gerelateerde berichten

  • KatKat Een kat kan in de vestingbouw 2 betekenissen hebben:1. vrijstaande, hoog boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut, gelegen op een bastion of elders in een […] Posted in terminologie
  • vestingfrontvestingfront Een vestingfront is een deel van de omwalling van een vesting, waarvan het tracĂ©, ingericht volgens een bepaald vestingbouwkundig stelsel, een aantal malen wordt herhaald. Hieronder volgen […] Posted in terminologie
  • PluteiPlutei Een plutei is een verrolbaar, soms tuimelbaar uitgevoerd dekkingsscherm voor belegerende infanterie of pioniers.kat (betekenis 2) en plutei (uit: "Histoire d'une Forteresse" van […] Posted in terminologie
  • Oud-Nederlands stelselOud-Nederlands stelsel Het Oud-Nederlands stelsel is een 16e/17e-eeuws vestingbouwkundig stelsel, voornamelijk ontwikkeld door Simon Stevin, gekenmerkt door aarden wallen, natte grachten en bastions met rechte […] Posted in terminologie
  • Nieuw-Nederlands stelselNieuw-Nederlands stelsel Het Nieuw-Nederlands stelsel is een laat-zeventiende eeuws vestingbouwkundig stelsel, toegeschreven aan Menno van Coehoorn. Het wordt voornamelijk gekenmerkt door grote bastions, met […] Posted in terminologie
  • Oud-Italiaans stelselOud-Italiaans stelsel Het Oud-Italiaans stelsel is een vroege vorm van gebastioneerde versterkingskunst, naar oorspronkelijk Italiaans ontwerp, gekenmerkt door lange courtines en kleine bastions met sterk […] Posted in terminologie
  • Polygonaal stelselPolygonaal stelsel Een polygonaal stelsel is een vestingbouwkundig stelsel waarvan het tracĂ© wordt gekenmerkt door de betrekkelijk eenvoudige veelhoeksvorm met rechte zijden, die worden geflankeerd vanuit […] Posted in terminologie
  • LampgangLampgang Een lampgang is een rond een buskruitmagazijn gelegen gang, met nissen voor plaatsing van verlichtingsmiddelen, die om redenen van veiligheid d.m.v. glas van het magazijn zijn gescheiden. […] Posted in terminologie
  • TenailleTenaille Een tenaille is een benaming voor twee verschillende onderdelen van een vesting:1. Een binnenwaarts onder een stompe hoek gebroken wal, gelegen in de gracht voor de courtineen aan de […] Posted in terminologie
  • Ontleed fortOntleed fort Een ontleed fort is een zeer groot verdedigingswerk met sterk verspreide, in koepels en kazematten geplaatste wapenopstellingen. Deze opstellingen zijn, soms d.m.v. spoorbanen, ondergronds […] Posted in terminologie

Geef een reactie