Schependam

Een schependam is een afdamming of waterkering gevormd door een aantal zinkschepen.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Schependam. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schependam.htm

Gerelateerde berichten

  • Bastionet-caponnièreBastionet-caponnière Een bastionet-caponnière is een aan de wal van een fort verbonden lage bastionvormige uitbouw voor grachtsflankering; een der flanken voorzien van een lage aarden borstwering, aan […] Posted in terminologie
  • BekronenBekronen Bekronen is het innemen van een opstelling door aanvallende infanterie op de kruin van een vestingwal, glacis of bedekte weg, met behulp van schanskorven, zandzakken e.d.(Bron: […] Posted in terminologie
  • Bedekte wegBedekte weg Een bedekte weg is een doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg rond de buitengracht van een vesting; bestemd voor het verzamelen van troepen voor een uitval, of als verdedigende […] Posted in terminologie
  • BomvrijBomvrij Met bomvrij wordt bedoeld het door metselwerk, beton of grondlaag bestand zijn van een verdedigingswerk tegen vernieling door bommen; het begrip is relatief en afhankelijk van het vermogen […] Posted in terminologie
  • BombardeBombarde Een bombarde is een veertiende-eeuwse zware vuurmond, vervaardigd uit aaneengesmede ijzeren staven en uitwendig door ijzeren banden verstevigd.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • AanvalsfrontAanvalsfront Het aanvalsfront is het deel van een vesting dat door de vijand wordt aangevallen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Manoeuvre d’eauManoeuvre d’eau Een manoeuvre d'eau is een methode om door manipulatie van waterstromen aanvallende troepen te verdrijven of om een bevroren inundatie open te breken.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • CircumvallatielinieCircumvallatielinie Een circumvallatielinie is een door de belegeraar van een vesting rondom zijn belegeringswerken en kampementen aangelegde kring van loopgraven, schansen, batterijen en grachten, met het […] Posted in terminologie
  • CarapaceCarapace Een carpace is een betonnen, soms stalen schild, aangebracht over de bovenzijde van een fort of deel daarvan, en daarvan gescheiden door een schokabsorberende zandlaag.principe van […] Posted in terminologie
  • DefilementDefilement Defilement betekent het tegen vijandelijk vuur en waarneming gedekt zijn van een vestingwal of -muur (escarp) door de contrescarp, de voorliggende werken of het terrein. Posted in terminologie

Geef een reactie