Schematische weergave van een citadel of vesting

Schema van een (overigens niet-bestaande) vesting volgens het gebastionneerd systeem met de belangrijkste onderdelen en voorwerken daarbij afgebeeld.

(01) Flank
(02) Courtine (gordijn)
(03) Keel
(04) Face (van bastion)
(05) Vuurlijn (kruisvuur)
(07) Glacis
(08) Bedekte weg
(09) Contrescarp
(10) Gracht
(11) Cunette
(12) Escarp
(13) Berm
(14) Buitentalud van vestingwal
(15) Plongee
(16) Banket
(17) Walgang
(18) Binnentalud
(19) Glacis (bovenaanzicht)

(20) Tenaille (als buitenwerk)
(21) Halve maan
(22) Hoornwerk
(23) Vestinggracht
(24) Bastion (met gebogen flanken en orreillons)
(25) Ravelijn
(26) Bastion (Oud Nederlands vestingstelsel)
(27) Dubbele Tenaille (als voorwerk)
(28) Wapenplaats
(29) Bedekte weg
(30) Contre garde
(31) Courtine (gordijn)
(32) Tenaille (als verdediging van de courtine)
(33) Papenmuts
(34) Kroonwerk
(35) Revetement (bekleding van de wal)
(36) Citadel
(37) Faussebraye (onderwal)

Nummer 6 ontbreekt omdat deze verwijst naar een niet informatief onderdeel.

(Bronnen:Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Schematische weergave van een citadel of vesting. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/schematische-weergave-van-een-citadel-of-vesting.htm

Gerelateerde berichten

  • vestingfrontvestingfront Een vestingfront is een deel van de omwalling van een vesting, waarvan het tracé, ingericht volgens een bepaald vestingbouwkundig stelsel, een aantal malen wordt herhaald. Hieronder volgen […] Posted in terminologie
  • schouderhoekschouderhoek Een schouderhoek is een hoek tussen face en flank van een bastion; ook wel epaulementshoek genoemd.(Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • wal wal Een wal is een dijkvormig verdedigingswerk. De wal bestaat uit een aarden of stenen ophoging rondom eenstad of kasteel, en vormt meestal een doorlopende wal rond een vesting, zonder de […] Posted in terminologie
  • FaceFace Een face is een naar buiten gerichte schuine zijde van een bastion, ravelijn, flèche, redan of lunet.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • CitadelCitadel Een citadel is een zelfstandig verdedigbaar vestingwerk binnen een open stad of vesting, met het doel: a) de inwoners van de stad onder bedwang te houden (dan ook wel genoemd dwangburcht […] Posted in terminologie
  • HoornwerkHoornwerk Met hoornwerk wordt bedoeld het buitenwerk van een vesting, bestaande uit een courtine tussen twee halve bastions. De lange rechte flanken sluiten veelal aan op de […] Posted in terminologie
  • SchansSchans Een schans of verschansing is een oud militair verdedigingswerk meestal gemaakt van afgegraven aarde. Een verschansing betekent tegenwoordig in het algemeen een (militair) versterkte […] Posted in terminologie
  • tamboertamboer Een tamboer is een klein, rondom verdedigbaar buitenwerk van een vesting, buiten de omwalling gelegen met als doel de rechtstreekse verdediging van een toegang.De tamboer was meestal […] Posted in terminologie
  • vestingvesting  Een vesting, ook wel fortificatie, vest, veste, versterking of verdedigingswerk genoemd, is het middel om een stad, een kasteel of zelfs een land te […] Posted in terminologie
  • Polygonaal stelselPolygonaal stelsel Een polygonaal stelsel is een vestingbouwkundig stelsel waarvan het tracé wordt gekenmerkt door de betrekkelijk eenvoudige veelhoeksvorm met rechte zijden, die worden geflankeerd vanuit […] Posted in terminologie

Comments are closed here.