Sas

Een sas of pyrotechnisch mengsel is een mengsel van een zuurstofgevende en een of meer oxideerbare stoffen dat snel of zelfs explosief kan verbranden, onder het afgeven van geluid-, licht-, kleur-, vonk- of rookeffecten. Zie ook vuurwerk.

Als zuurstofleverende stoffen kunnen bijvoorbeeld nitraten, chloraten, perchloraten, permanganaat en sommige oxiden of peroxiden worden gebruikt. Als reducerende stoffen kunnen vele stoffen zoals suiker, hars, koolstof, rubber en kunstharsen, alsook anorganische stoffen zoals zwavel, metaalpoeders, enzovoorts worden gebruikt.

Een groep mengsels die uit een oxidator en een metaalpoeder bestaat. Dit is magnesium- en/of aluminiumpoeder. De oxidator wordt meestal gevormd door kaliumnitraat, kaliumperchloraat of kaliumchloraat. Ook natriumzouten van chloorzuur en perchloorzuur worden soms gebruikt als oxidatoren in deze mengsels. Soms wordt ook kaliumpermanganaat gebruikt maar nooit in commerciële vuurwerkstukken. Deze oxidator wordt sterk afgeraden omdat het een zeer gevoelige stof is die erg snel reageert. Veel flashmengsels zijn redelijk tot zeer gevoelig voor stoot- of wrijfbewegingen. de meeste flashmengsels branden zeer snel. Sommigen kunnen zelfs detoneren. Veiligheid is geboden wanneer gewerkt wordt met deze composities.

Buskruit is een mengsel dat bestaat uit kaliumnitraat, houtskool en zwavel. De meest gebruikte verhouding is 75/15/10. Soms kan de verhouding wat worden aangepast afhankelijk waar het buskruit voor wordt gebruikt zo wordt als uitstootlading van raketten en vuurpijlen minder zwavel toegevoegd en meer houtskool gebruikt, dit zorgt voor een hogere gasuitstoot. Buskruit is één van de meest gebruikte sassen in vuurwerk.

(Bronnen: Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Sas. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/sas.htm

Gerelateerde berichten

  • BatterijBatterij Batterij heeft de volgende betekenissen:1. (organisatorisch), een aantal stukken geschut van gelijk type, samengevoegd in één organisatie en onderling vuurverband; vroeger ook wel […] Posted in terminologie
  • RondeelRondeel Een rondeel is een halfrond bolwerk waar vanaf de verdedigings of -wal van een vesting van waaruit flankerend vuur kon worden gegeven. Hieronder vallen ook het rondeel en de bastei.Het […] Posted in terminologie
  • KraanbrugKraanbrug Een kraanbrug is een 19e-eeuws brugtype dat o.a. bij forten werd toegepast als toegangsbrug. Het bestond voor een deel uit een gemakkelijk uitneembaar brugdek en zijdelings uitzwenkbare, […] Posted in terminologie
  • Historische gebeurtenissenHistorische gebeurtenissen PersoonlijkEen gebeurtenis die in het verleden plaats heeft gevonden is geschiedenis. Mensen die ze mee hebben gemaakt kunnen de verhalen in geuren en kleuren overdragen aan de […] Posted in Historische gebeurtenissen
  • EnderhofEnderhof De Enderhof is een boerderij en landgoed in Velden. De precieze locatie van het landgoed ligt in de wijk Schandelo, omgeven door de Hasselderheide. De boerderij geldt als […] Posted in Gebouwen in Velden
  • PoternePoterne Een poterne is een ondergrondse bomvrije gang door een fort of vesting met een functie als (geheime) toegangs- of uitvalspoort maar ook een interne verbinding met andere delen van het […] Posted in terminologie
  • vestingvesting  Een vesting, ook wel fortificatie, vest, veste, versterking of verdedigingswerk genoemd, is het middel om een stad, een kasteel of zelfs een land te […] Posted in terminologie
  • KazematKazemat Een kazemat kan 2 betekenissen hebben:1. (in een vestingwerk), tegen vijandelijk vuur gedekte en van een schietgat voorziene ruimte voor de opstelling van een vuurwapen. Aanvankelijk […] Posted in terminologie
  • ContrescarpContrescarp Een contrescarp is een tegenover de escarp gelegen en soms bekleed talud, ook wel buitengrachtsboord; de buitenwaarts ervan gelegen bedekte weg en het glacis worden soms ook tot de […] Posted in terminologie
  • CarapaceCarapace Een carpace is een betonnen, soms stalen schild, aangebracht over de bovenzijde van een fort of deel daarvan, en daarvan gescheiden door een schokabsorberende zandlaag.principe van […] Posted in terminologie

Geef een reactie