Palissade

Een palissade is een hindernis of afsluiting gevormd door een rij aangepunte palen, ook wel stormpalen genoemd.

palissade
Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en voetangels
(uit: “Handleiding ten gebruike bij het in staat van verdediging brengen van forten
in Nederland” van Kromhout, 1887)

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Palissade. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/palissade.htm

Gerelateerde berichten

  • wolfskuil wolfskuil Een wolfskuil is een hindernismiddel bestaande uit een put of kuil met op de bodem aangebrachte puntige palen e.d.; veelal in een aantal bijeen gegroepeerd als doorgaande […] Posted in terminologie
  • voetangel voetangel Een voetangel kan 2 betekenissen hebben:1. klein stervormige ijzeren (stalen) hindernismiddel, veelal in een aantal tezamen geplaatst; tegenwoordig vaak kraaienpoot genoemd,2. […] Posted in terminologie
  • InundatiekomInundatiekom Een inundatiekom is een afzonderlijk deel van een inundatie, ingericht ten behoeve van het overbruggen van hoogteverschillen, en omsloten door waterkeringen in de vorm van hoger terrein en […] Posted in terminologie
  • tamboertamboer Een tamboer is een klein, rondom verdedigbaar buitenwerk van een vesting, buiten de omwalling gelegen met als doel de rechtstreekse verdediging van een toegang.De tamboer was meestal […] Posted in terminologie
  • InundatieafdelingInundatieafdeling Een inundatieafdeling is een organisatie van personele en materiĆ«le middelen ten behoeve van de inundaties in een bepaald gebied; veelal onderverdeeld in inundatiestation of […] Posted in terminologie
  • KeelkazematKeelkazemat Een keelkazemat is een in de keel van een fort aangebrachte kazemat ten behoeve van de achterwaartse verdediging en/of flankering van terrein tussen de forten.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • LaboratoriumLaboratorium Een laboratorium is een ruimte in een vestingwerk ten behoeve van het laboreren van munitie.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • LoopgraafLoopgraaf Een loopgraaf is een doorgaande uitgraving als gevechtsopstelling of verbindingsgang voor troepen, of ten behoeve van het vervoeren of opslaan van voorraden munitie enz.(Bron: Stichting […] Posted in terminologie
  • LuistergangLuistergang Een luistergang is een onderaardse gang in een verdedigingswerk ten behoeve van het beluisteren van vijandelijke activiteiten.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Prise d’eauPrise d’eau een prise d'eau is een punt of plaats waar water kan worden ingelaten ten behoeve van een inundatie. Dit kan het meer, de plas of de waterloop zijn waaruit het water wordt […] Posted in terminologie

Geef een reactie