Luistergang

Een luistergang is een onderaardse gang in een verdedigingswerk ten behoeve van het beluisteren van vijandelijke activiteiten.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Luistergang. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/luistergang.htm

Gerelateerde berichten

  • walgangwalgang Een walgang is een gang, looppad of rijweg, gedekt gelegen achter de borstwering van de hoofdwal; in de Zuidelijke Nederlanden ook wel terreplein genoemd. (Bron:Stichting menno […] Posted in terminologie
  • LampgangLampgang Een lampgang is een rond een buskruitmagazijn gelegen gang, met nissen voor plaatsing van verlichtingsmiddelen, die om redenen van veiligheid d.m.v. glas van het magazijn zijn gescheiden. […] Posted in terminologie
  • GalerijGalerij Een galerij is een overdekte gang in een verdedigingswerk, soms aan een of twee zijden voorzien van openingen zoals schietgaten.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • PoternePoterne Een poterne is een ondergrondse bomvrije gang door een fort of vesting met een functie als (geheime) toegangs- of uitvalspoort maar ook een interne verbinding met andere delen van het […] Posted in terminologie
  • HahaHaha Een haha is een obstakel, veelal in de vorm van een brede uitdieping, zo veel mogelijk onopvallend aangebracht in een droge gracht of in een onderaardse gang, bedoeld om de doorgang van […] Posted in terminologie
  • KeelkazematKeelkazemat Een keelkazemat is een in de keel van een fort aangebrachte kazemat ten behoeve van de achterwaartse verdediging en/of flankering van terrein tussen de forten.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Halve maanHalve maan Een halve maan is een in de hoofdgracht gelegen buitenwerk van een vesting, dienende tot dekking van de saillant van een bastion of ravelijn. De benaming is ontleend aan de naar binnen […] Posted in terminologie
  • HaxokazematHaxokazemat Een haxokazemat is een op de vestingwal gebouwde kanonkazemat, aan de achterzijde open ten behoeve van de afvoer van kruitdamp; genoemd naar een Franse […] Posted in terminologie
  • InundatieafdelingInundatieafdeling Een inundatieafdeling is een organisatie van personele en materiële middelen ten behoeve van de inundaties in een bepaald gebied; veelal onderverdeeld in inundatiestation of […] Posted in terminologie
  • InundatiekomInundatiekom Een inundatiekom is een afzonderlijk deel van een inundatie, ingericht ten behoeve van het overbruggen van hoogteverschillen, en omsloten door waterkeringen in de vorm van hoger terrein en […] Posted in terminologie

Geef een reactie