Landweer

Landweer kan een aantal betekenissen hebben:

1) Doorgaande aarden wal in het terrein, veelal met een gracht en voorzien van een doornenhaag, dienende ter beveiliging van een landstreek.

2) Reserveleger van vrijwilligers of dienstplichtigen. Deze reservestrijdkrachten moesten vaak om de zoveel jaar op herhalingsoefening. Het doel van een landweer naast de reguliere krijgsmacht is om indien nodig in korte tijd een groot aantal soldaten te kunnen mobiliseren.In Nederland werd op 24 juni 1901 de Landweer-wet aangenomen. Hierbij werden de schutterijen officieel opgeheven en vervangen door een landweer, die bestond uit dienstplichtigen en vrijwilligers. De landweer werd net als de in 1913 heropgerichte Landstorm in 1922 opgeheven, toen een geheel nieuwe regeling van kracht werd.

(Bronnen: Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Landweer. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/landweer.htm

Gerelateerde berichten

  • waterliniewaterlinie Een waterlinie is een serie van defensieve werken die (deels) gedekt zijn door geïnundeerde gebieden.In Nederland bleek het onder water laten lopen van gebieden een goede manier om de […] Posted in terminologie
  • waaiersluiswaaiersluis Een waaiersluis is een meestal voor inundatiedoeleinden toegepaste sluis, voorzien van onder een rechte hoek waaiervormig met elkaar verbonden deuren van verschillende breedte; deze […] Posted in terminologie
  • weererkerweererker Een weererker is een kleine naar voren uitstekende voorbouw (erker) aan de muren van kastelen en middeleeuwse burchten, maar ook aan de middeleeuwse vestingwerken (stadsmuren, […] Posted in terminologie
  • LocusLocus Locus is een oude Latijnse benaming voor een dorp of gehucht, die werd gebezigd vanaf de Romeinse Tijd tot in de Middeleeuwen. In die tijd was het gebruikelijk om een plaats zonder […] Posted in terminologie
  • SchansSchans Een schans of verschansing is een oud militair verdedigingswerk meestal gemaakt van afgegraven aarde. Een verschansing betekent tegenwoordig in het algemeen een (militair) versterkte […] Posted in terminologie
  • SchietgatSchietgat Schietgat in Caen met onderaan kanonsopeningEen schietgat is een opening in een muur van een kasteel, vesting of bunker waardoor geschoten kan worden op de vijand. Tevens dient […] Posted in terminologie
  • BesjeshofBesjeshof De Besjeshof is een verdwenen boerderij in Venlo. Het betreft een grote hoeve, die in de oostelijk bantuin heeft gelegen. Rond 1800 hebben zowel aan de oost- als noordzijde van de […] Posted in Gebouwen in Venlo-Oost
  • CoonenhofCoonenhof De Coonenhof, of Conenhof, is een boerderij in de buurtschap Hasselt in Velden. Op 24 en 25 juli 1871 vindt aan de Grote Markt in Venlo een openbare verkoop plaats van Kasteel […] Posted in Gebouwen in Velden
  • waltorenwaltoren Een waltoren of muurtoren is een weertoren in een vestingmuur ("wal") van een stad of kasteel. Het is de middeleeuwse voorloper van het bolwerk of bastion.Vanaf een […] Posted in terminologie
  • vuurreepvuurreep Een vuurreep is een met pek of teer overgoten brandende bos stro, bestemd om door de verdedigers op de naderende vijand te worden geworpen. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Geef een reactie