Kat

Een kat kan in de vestingbouw 2 betekenissen hebben:

1. vrijstaande, hoog boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut, gelegen op een bastion of elders in een verdedigingswerk, aangelegd ter bereiking van het commandement,

2. middeleeuws aanvalswerk in de vorm van een verplaatsbare houten galerij, die de belegeraars bij hun aanval dekking verschafte (hieronder).

kat

kat (betekenis 2) en plutei
(uit: “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc)

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Kat. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/kat.htm

Gerelateerde berichten

  • SchildpadSchildpad In de vestingbouwkunde kan het woord schildpad een tweetal betekenissen hebben:1. bij de bestorming van een vesting ingezette lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden naar alle […] Posted in terminologie
  • Oud-Nederlands stelselOud-Nederlands stelsel Het Oud-Nederlands stelsel is een 16e/17e-eeuws vestingbouwkundig stelsel, voornamelijk ontwikkeld door Simon Stevin, gekenmerkt door aarden wallen, natte grachten en bastions met rechte […] Posted in terminologie
  • Nieuw-Nederlands stelselNieuw-Nederlands stelsel Het Nieuw-Nederlands stelsel is een laat-zeventiende eeuws vestingbouwkundig stelsel, toegeschreven aan Menno van Coehoorn. Het wordt voornamelijk gekenmerkt door grote bastions, met […] Posted in terminologie
  • Oud-Italiaans stelselOud-Italiaans stelsel Het Oud-Italiaans stelsel is een vroege vorm van gebastioneerde versterkingskunst, naar oorspronkelijk Italiaans ontwerp, gekenmerkt door lange courtines en kleine bastions met sterk […] Posted in terminologie
  • vestingfrontvestingfront Een vestingfront is een deel van de omwalling van een vesting, waarvan het tracĂ©, ingericht volgens een bepaald vestingbouwkundig stelsel, een aantal malen wordt herhaald. Hieronder volgen […] Posted in terminologie
  • Polygonaal stelselPolygonaal stelsel Een polygonaal stelsel is een vestingbouwkundig stelsel waarvan het tracĂ© wordt gekenmerkt door de betrekkelijk eenvoudige veelhoeksvorm met rechte zijden, die worden geflankeerd vanuit […] Posted in terminologie
  • PluteiPlutei Een plutei is een verrolbaar, soms tuimelbaar uitgevoerd dekkingsscherm voor belegerende infanterie of pioniers.kat (betekenis 2) en plutei (uit: "Histoire d'une Forteresse" van […] Posted in terminologie
  • AggerAgger Een agger is een aanvalswerk in de vorm van een dam, aangelegd nabij een vestingmuur, welke gaandeweg werd opgehoogd om een stormaanval op de muur mogelijk te maken.Agger en […] Posted in terminologie
  • TerminologieTerminologie Dit is een overzicht van vrijwel alle termen die voorkomen in de vestingbouwkunde. Enkele termen zijn hier weggelaten, aangezien deze gebruikt worden vanaf de Tweede Wereldoorlog. Zie voor […] Posted in terminologie
  • FlankFlank Een flank is een zijde van een bastion die een hoek maakt met de aangrenzende courtine.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Geef een reactie