Inundatieafdeling

Een inundatieafdeling is een organisatie van personele en materiƫle middelen ten behoeve van de inundaties in een bepaald gebied; veelal onderverdeeld in inundatiestation of leiderschappen.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2011) Inundatieafdeling. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/inundatieafdeling.htm

Gerelateerde berichten

  • voetangel voetangel Een voetangel kan 2 betekenissen hebben:1. klein stervormige ijzeren (stalen) hindernismiddel, veelal in een aantal tezamen geplaatst; tegenwoordig vaak kraaienpoot genoemd,2. […] Posted in terminologie
  • wolfskuil wolfskuil Een wolfskuil is een hindernismiddel bestaande uit een put of kuil met op de bodem aangebrachte puntige palen e.d.; veelal in een aantal bijeen gegroepeerd als doorgaande […] Posted in terminologie
  • InundatiekomInundatiekom Een inundatiekom is een afzonderlijk deel van een inundatie, ingericht ten behoeve van het overbruggen van hoogteverschillen, en omsloten door waterkeringen in de vorm van hoger terrein en […] Posted in terminologie
  • tamboertamboer Een tamboer is een klein, rondom verdedigbaar buitenwerk van een vesting, buiten de omwalling gelegen met als doel de rechtstreekse verdediging van een toegang.De tamboer was meestal […] Posted in terminologie
  • PalissadePalissade Een palissade is een hindernis of afsluiting gevormd door een rij aangepunte palen, ook wel stormpalen genoemd.Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en […] Posted in terminologie
  • Prise d’eauPrise d’eau een prise d'eau is een punt of plaats waar water kan worden ingelaten ten behoeve van een inundatie. Dit kan het meer, de plas of de waterloop zijn waaruit het water wordt […] Posted in terminologie
  • HaxokazematHaxokazemat Een haxokazemat is een op de vestingwal gebouwde kanonkazemat, aan de achterzijde open ten behoeve van de afvoer van kruitdamp; genoemd naar een Franse […] Posted in terminologie
  • Halve maanHalve maan Een halve maan is een in de hoofdgracht gelegen buitenwerk van een vesting, dienende tot dekking van de saillant van een bastion of ravelijn. De benaming is ontleend aan de naar binnen […] Posted in terminologie
  • AanvalswerkenAanvalswerken Aanvalswerken is de verzamelnaam voor alle werken ten behoeve van het belegeren van een vesting.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • KeelkazematKeelkazemat Een keelkazemat is een in de keel van een fort aangebrachte kazemat ten behoeve van de achterwaartse verdediging en/of flankering van terrein tussen de forten.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Geef een reactie