Granaatkartets

Een granaatkartets is een granaat die werd gevuld met kogels en een uitdrijvende lading. Dit zorgde voor behoorlijk veel schade.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Granaatkartets. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/granaatkartets.htm

Gerelateerde berichten

  • LandweerLandweer Landweer kan een aantal betekenissen hebben:1) Doorgaande aarden wal in het terrein, veelal met een gracht en voorzien van een doornenhaag, dienende ter beveiliging van een […] Posted in terminologie
  • DwingelDwingel Een dwingel is een terreinstrook die voor een vesting of burcht ligt en aan beide zijden ommuurd is. Het dient ook wel als omheinde toegangsweg met een gebogen trac√©, voerend naar een op […] Posted in terminologie
  • waaiersluiswaaiersluis Een waaiersluis is een meestal voor inundatiedoeleinden toegepaste sluis, voorzien van onder een rechte hoek waaiervormig met elkaar verbonden deuren van verschillende breedte; deze […] Posted in terminologie
  • SappeSappe Een sappe is een aanvals- of naderingsloopgraaf die, zo veel mogelijk gedekt tegen vijandelijk vuur wordt aangelegd.Sappen kunnen worden onderscheiden in: - blinde sappe:¬† een overdekte […] Posted in terminologie
  • SchanskorfSchanskorf Een schanskorf is een bij schansaanleg gebruikte cylindervormige korf, waarvan de paaltjes in de bodem konden worden gestoken en die met grond werden gevuldblindering, met […] Posted in terminologie
  • LocusLocus Locus is een oude Latijnse benaming voor een dorp of gehucht, die werd gebezigd vanaf de Romeinse Tijd tot in de Middeleeuwen. In die tijd was het gebruikelijk om een plaats zonder […] Posted in terminologie
  • Place de momentPlace de moment Met een place de moment wordt bedoeld een buiten gebruik gestelde vesting die in geval van nood op korte termijn alsnog voor verdediging geschikt kon worden gemaakt, bij voorbeeld als […] Posted in terminologie
  • PolygoonPolygoon Een polygoon is een veelhoekige meetkundige figuur, vaak toegepast als basisvorm in de vestingbouw. De buitenpolygoon verbindt de saillanten van bastions. De binnenpolygoon is de lijn die […] Posted in terminologie
  • PolygoonhoekPolygoonhoek Een polygoonhoek is de hoek die de buitenpolygoonzijden met elkaar maken.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • RolkorfRolkorf Een rolkorf is een met grond en/of takken gevulde korf van rijshout die aan de kop van een naderingsloopgraaf kon worden vooruit gerold ter dekking van de sappeurs.(Bron: Stichting Menno […] Posted in terminologie

Geef een reactie