Galerij

Een galerij is een overdekte gang in een verdedigingswerk, soms aan een of twee zijden voorzien van openingen zoals schietgaten.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Galerij. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/galerij.htm

Gerelateerde berichten

  • PoternePoterne Een poterne is een ondergrondse bomvrije gang door een fort of vesting met een functie als (geheime) toegangs- of uitvalspoort maar ook een interne verbinding met andere delen van het […] Posted in terminologie
  • HahaHaha Een haha is een obstakel, veelal in de vorm van een brede uitdieping, zo veel mogelijk onopvallend aangebracht in een droge gracht of in een onderaardse gang, bedoeld om de doorgang van […] Posted in terminologie
  • LuistergangLuistergang Een luistergang is een onderaardse gang in een verdedigingswerk ten behoeve van het beluisteren van vijandelijke activiteiten.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • LampgangLampgang Een lampgang is een rond een buskruitmagazijn gelegen gang, met nissen voor plaatsing van verlichtingsmiddelen, die om redenen van veiligheid d.m.v. glas van het magazijn zijn gescheiden. […] Posted in terminologie
  • walgangwalgang Een walgang is een gang, looppad of rijweg, gedekt gelegen achter de borstwering van de hoofdwal; in de Zuidelijke Nederlanden ook wel terreplein genoemd. (Bron:Stichting menno […] Posted in terminologie
  • CarapaceCarapace Een carpace is een betonnen, soms stalen schild, aangebracht over de bovenzijde van een fort of deel daarvan, en daarvan gescheiden door een schokabsorberende zandlaag.principe van […] Posted in terminologie
  • ContrescarpContrescarp Een contrescarp is een tegenover de escarp gelegen en soms bekleed talud, ook wel buitengrachtsboord; de buitenwaarts ervan gelegen bedekte weg en het glacis worden soms ook tot de […] Posted in terminologie
  • DwingelDwingel Een dwingel is een terreinstrook die voor een vesting of burcht ligt en aan beide zijden ommuurd is. Het dient ook wel als omheinde toegangsweg met een gebogen tracé, voerend naar een op […] Posted in terminologie
  • GeneraalstormGeneraalstorm Een generaalstorm is een massale, soms meermalen herhaalde bestorming van een vestingwerk.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • BankBank Een bank is een ophoging voor de opstelling van geschut achter een wal, soms voorzien van embrasures.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Geef een reactie