Flankement

Een flankement is vuur dat vanuit verdedigingswerken zijdelings kan worden uitgebracht. Dit is nader te onderscheiden in:

 • groot flankement: flankerend vuur ter bestrijking van het terzijde van een verdedigingswerk gelegen terrein, en bij voorkeur reikend tot vóór en achter het naastliggende verdedigingswerk
 • klein flankement: flankerend vuur op de naaste omgeving – grachtsflankement: flankerend vuur ter bestrijking van de aanliggende natte of droge grachten
 • keelflankement: flankerend vuur ter bestrijking van de keel

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Flankement. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/flankement.htm

Gerelateerde berichten

 • GasthuisstraatGasthuisstraat De Gasthuisstraat is een van de oudste straten in de Venlose binnenstad.Op 23 augustus 2011 besloot de gemeente om de gehele straat te beschermen als gemeentelijk monument, […] Posted in straten van venlo
 • Ante-muraleAnte-murale Een ante-murale is een vóór de hoofdmuur gelegen lagere muur.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
 • voorgrachtvoorgracht Een voorgracht is een gracht die vóór de hoofdgracht van een vestingwerk ligt. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
 • BuitenwerkBuitenwerk Buitenwerk is de algemene benaming voor delen van een vesting welke vóór de hoofdwal doch binnen de bedekte weg respectievelijk het glacis zijn gelegen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
 • voorwerk voorwerk Een voorwerk is een verdedigingswerk, gelegen vóór het glacis van een vesting, maar binnen het bereik van het ondersteunende vuur daarvan. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
 • PoortgebouwPoortgebouw Een poortgebouw is een bouwwerk, dat tot doel heeft de in- en uitstroom van personen, goederen en dieren van een bepaald terrein te controleren. Onder meer bij middeleeuwse kastelen […] Posted in terminologie
 • Hermannus de ByeHermannus de Bye Hermannus de Bye, ook wel Harmen de Bye, werd geboren omstreeks 1601-1602 te Apeldoorn. Hij werd in 1640 lid van het Venlose schildersgilde Sint-Lucas, waarvan hij drie jaar later […] Posted in bekende venlonaren, burgemeester van Venlo
 • waterliniewaterlinie Een waterlinie is een serie van defensieve werken die (deels) gedekt zijn door geïnundeerde gebieden.In Nederland bleek het onder water laten lopen van gebieden een goede manier om de […] Posted in terminologie
 • stormtoren stormtoren Een stormtoren is een middeleeuws, enkele verdiepingen hoog belegeringswerktuig dat de aanvallers een platform verschafte op gelijke hoogte met een te bestormen stads- of kasteelmuur.Het […] Posted in terminologie
 • valhekvalhek Tegengewichten voor het bewegen van een valhekEen valhek is een hekwerk dat in de late oudheid en middeleeuwen werd gebruikt ter afsluiting van poorten van stadsmuren en kastelen.Een […] Posted in terminologie

Geef een reactie