Diamantgracht

Een diamantgracht is een plaatselijke uitdieping van een gracht, gelegen voor een schietgat of toegang van een verdedigingswerk, dienende voor het opvangen van neerstortend puin of grond, ter voorkoming van het blokkeren van het schietgat, en/of als hindernis.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Diamantgracht. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/diamantgracht.htm

Gerelateerde berichten

  • Café het ProeflokaalCafé het Proeflokaal Café Het Proeflokaal is een voormalig woonhuis aan de Parade in de binnenstad van Venlo. Later werd het verbouwd tot café.Vermoedelijk gaan de eerste bouwactiviteiten terug tot de late […] Posted in Cafe-Restaurants
  • BanketBanket Een banket is een doorgaande ophoging achter de borstwering van een vestingwal of in een loopgraaf, dienende als opstellingsplaats voor infanterie om over de borstwering te kunnen […] Posted in terminologie
  • Café EugeniaCafé Eugenia Café Eugenia is een café en monumentaal pand aan de rand van de binnenstad van Venlo.Tot circa 1870 lag op deze plek de buitenmuur van Fort Ginkel, met daarnaast een moestuinencomplex, […] Posted in Cafe-Restaurants
  • BastilleBastille Een bastille is een middeleeuws vestingwerk, veelal als zelfstandige verdedigingsburcht, gelegen voor de stadspoort of -muur.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • BasteiBastei Een bastei is een grote hoefijzervormige lage toren in de ommuring van een stad of kasteel, naar oorspronkelijk ontwerp van Albrecht Dürer; was voorzien van overwelfde kanonkazematten voor […] Posted in terminologie
  • KampKamp Een kamp is in de toponymie een open ruimte of veld in het landschap.Het woord is afgeleid van het Latijnse campus, dat in de Romeinse tijd ook gebruikt werd voor legerplaats.In de […] Posted in terminologie
  • GlintingGlinting Een glinting is een omheining of afrastering van latwerk of stalen spijlen. Het werd in verdedigingswerken toegepast als hindernis.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • BlinderingBlindering Een blindering is een constructie van hout, vlechtwerk, aarde, steen, of beton om een ruimte tegen vuur te beschermen; veelal toegepast op forten als aanvulling op de kazematten, remises […] Posted in terminologie
  • BeerBeer Een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik; zie ook roeving Opmerking. […] Posted in terminologie
  • BolwerkBolwerk Bolwerk kan de volgende betekenissen hebben:1. vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een stadsmuur of -omwalling 2. later gebruikt als synoniem voor bastion 3. ook in […] Posted in terminologie

Geef een reactie