Contrescarpkoffer

Een contrescarpkoffer is een kazemat, aangebracht in een hoek van de contrescarp(muur), voor het bestrijken van de droge gracht.

contrescarpkoffer

contrescarpgalerij (betekenis 1) met dubbele contrescarpkoffer

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Contrescarpkoffer. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/contrescarpkoffer.htm

Gerelateerde berichten

  • ContrescarpgalerijContrescarpgalerij Een contrescarpgalerij kan twee betekenissen hebben:1. in een contrescarp aangebrachte galerij, voorzien van schietgaten en/of raamopeningen2. hier te lande ook wel bouwwerk voorzien […] Posted in terminologie
  • Andreas HoltenAndreas Holten Andreas (André) Holten (Blerick, 1 januari 1867 – aldaar, 22 mei 1841) was een Nederlands architect.Hij bouwde en verbouwde tussen 1905 en 1926 een groot aantal woonhuizen aan de […] Posted in bekende venlonaren
  • Polygonaal stelselPolygonaal stelsel Een polygonaal stelsel is een vestingbouwkundig stelsel waarvan het tracé wordt gekenmerkt door de betrekkelijk eenvoudige veelhoeksvorm met rechte zijden, die worden geflankeerd vanuit […] Posted in terminologie
  • BolwerkBolwerk Bolwerk kan de volgende betekenissen hebben:1. vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een stadsmuur of -omwalling 2. later gebruikt als synoniem voor bastion 3. ook in […] Posted in terminologie
  • vestingfrontvestingfront Een vestingfront is een deel van de omwalling van een vesting, waarvan het tracé, ingericht volgens een bepaald vestingbouwkundig stelsel, een aantal malen wordt herhaald. Hieronder volgen […] Posted in terminologie
  • Café het ProeflokaalCafé het Proeflokaal Café Het Proeflokaal is een voormalig woonhuis aan de Parade in de binnenstad van Venlo. Later werd het verbouwd tot café.Vermoedelijk gaan de eerste bouwactiviteiten terug tot de late […] Posted in Cafe-Restaurants
  • Café EugeniaCafé Eugenia Café Eugenia is een café en monumentaal pand aan de rand van de binnenstad van Venlo.Tot circa 1870 lag op deze plek de buitenmuur van Fort Ginkel, met daarnaast een moestuinencomplex, […] Posted in Cafe-Restaurants
  • ApprocheApproche Een approche is een naderingsloopgraaf bij het beleg van een vesting, in zigzagvorm aangelegd, met het doel de vesting te naderen en daarbij zo veel mogelijk gedekt te blijven tegen het […] Posted in terminologie
  • BastionBastion Een bastion is een vijfhoekige aarden of stenen uitbouw van een verdedigingswerk naar oorspronkelijk Italiaans ontwerp, voornamelijk voor het bestrijken van de aanliggende courtines; […] Posted in terminologie
  • BeerBeer Een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik; zie ook roeving Opmerking. […] Posted in terminologie

Geef een reactie