Buitenwerk

Buitenwerk is de algemene benaming voor delen van een vesting welke vóór de hoofdwal doch binnen de bedekte weg respectievelijk het glacis zijn gelegen.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Buitenwerk. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/buitenwerk.htm

Gerelateerde berichten

  • voorwerk voorwerk Een voorwerk is een verdedigingswerk, gelegen vóór het glacis van een vesting, maar binnen het bereik van het ondersteunende vuur daarvan. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Ante-muraleAnte-murale Een ante-murale is een vóór de hoofdmuur gelegen lagere muur.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • voorgrachtvoorgracht Een voorgracht is een gracht die vóór de hoofdgracht van een vestingwerk ligt. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • FlankementFlankement Een flankement is vuur dat vanuit verdedigingswerken zijdelings kan worden uitgebracht. Dit is nader te onderscheiden in:groot flankement: flankerend vuur ter bestrijking van het […] Posted in terminologie
  • ContravallatielinieContravallatielinie Een contravallatielinie is een door de belegeraar rondom een vesting aangelegd stelsel van loopgraven, schansen, batterijen en grachten, met het doel de vesting in te sluiten en uitvallen […] Posted in terminologie
  • ApprocheApproche Een approche is een naderingsloopgraaf bij het beleg van een vesting, in zigzagvorm aangelegd, met het doel de vesting te naderen en daarbij zo veel mogelijk gedekt te blijven tegen het […] Posted in terminologie
  • AttaqueAttaque Een attaque is het geheel van aanvalswerken dat bij de belegering van een vesting op een bepaalde hoofdaanvalsas wordt aangelegd. Het bestaat doorgaans uit een sappe en bijbehorende […] Posted in terminologie
  • BarbacaneBarbacane Een barbacane is een buiten een middeleeuwse vesting- of kasteelpoort gelegen verdedigingswerk; afgeleid van het Arabische woord 'barbakkaneh' (bolwerkvoor de poort).barbacane of […] Posted in terminologie
  • Bedekte wegBedekte weg Een bedekte weg is een doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg rond de buitengracht van een vesting; bestemd voor het verzamelen van troepen voor een uitval, of als verdedigende […] Posted in terminologie
  • ChamadeChamade Een chamade is een hoorn- of trommelsignaal waarmede de verdediger van een belegerde vesting kenbaar maakte onderhandelingen te willen aangaan.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Geef een reactie