Bolwerk

Bolwerk kan de volgende betekenissen hebben:

1. vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een stadsmuur of -omwalling
2. later gebruikt als synoniem voor bastion
3. ook in het algemeen wel gebruikt voor een belangrijk, niet nader gedefinieerd verdedigingswerk

bolwerk
bolwerk (betekenis 1), gelegen voor een muurtoren

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Bolwerk. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/bolwerk.htm

Gerelateerde berichten

  • Polygonaal stelselPolygonaal stelsel Een polygonaal stelsel is een vestingbouwkundig stelsel waarvan het tracé wordt gekenmerkt door de betrekkelijk eenvoudige veelhoeksvorm met rechte zijden, die worden geflankeerd vanuit […] Posted in terminologie
  • Andreas HoltenAndreas Holten Andreas (André) Holten (Blerick, 1 januari 1867 – aldaar, 22 mei 1841) was een Nederlands architect.Hij bouwde en verbouwde tussen 1905 en 1926 een groot aantal woonhuizen aan de […] Posted in bekende venlonaren
  • vestingfrontvestingfront Een vestingfront is een deel van de omwalling van een vesting, waarvan het tracé, ingericht volgens een bepaald vestingbouwkundig stelsel, een aantal malen wordt herhaald. Hieronder volgen […] Posted in terminologie
  • ContrescarpkofferContrescarpkoffer Een contrescarpkoffer is een kazemat, aangebracht in een hoek van de contrescarp(muur), voor het bestrijken van de droge gracht.contrescarpgalerij (betekenis 1) met dubbele […] Posted in terminologie
  • ContrescarpgalerijContrescarpgalerij Een contrescarpgalerij kan twee betekenissen hebben:1. in een contrescarp aangebrachte galerij, voorzien van schietgaten en/of raamopeningen2. hier te lande ook wel bouwwerk voorzien […] Posted in terminologie
  • KampKamp Een kamp is in de toponymie een open ruimte of veld in het landschap.Het woord is afgeleid van het Latijnse campus, dat in de Romeinse tijd ook gebruikt werd voor legerplaats.In de […] Posted in terminologie
  • BantuinBantuin Een bantuin was tot in de Nieuwe Tijd een tot de gemeente behorend stuk platteland buiten de vesting. Er golden dezelfde wetten als binnen de stadsmuren, vandaar dat er ook wordt gesproken […] Posted in Historische plaatsen, terminologie
  • Café den HandboogCafé den Handboog Café den Handboog is een monumentaal pand in de wijk Klein Italië in de binnenstad van Venlo. Het café ligt in het midden van de zuidelijke gevelrij van de Houtstraat.Onder het pand […] Posted in Cafe-Restaurants
  • Café het ProeflokaalCafé het Proeflokaal Café Het Proeflokaal is een voormalig woonhuis aan de Parade in de binnenstad van Venlo. Later werd het verbouwd tot café.Vermoedelijk gaan de eerste bouwactiviteiten terug tot de late […] Posted in Cafe-Restaurants
  • Café EugeniaCafé Eugenia Café Eugenia is een café en monumentaal pand aan de rand van de binnenstad van Venlo.Tot circa 1870 lag op deze plek de buitenmuur van Fort Ginkel, met daarnaast een moestuinencomplex, […] Posted in Cafe-Restaurants

Geef een reactie