Beer

Een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik; zie ook roeving
Opmerking. Een beer kan de volgende functies hebben:
1. scheiding respectievelijk regulering van de waterstand in een gracht, eventueel d.m.v. een sluis (sluisbeer)
2. als holle beer, voor het doorlaten van personeel
3. idem, en bovendien voorzien van schietgaten, voor grachtsflankement

beer
beer met twee monniken (foto: J. de Zee)

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Beer. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/beer.htm

Gerelateerde berichten

  • Ontleed fortOntleed fort Een ontleed fort is een zeer groot verdedigingswerk met sterk verspreide, in koepels en kazematten geplaatste wapenopstellingen. Deze opstellingen zijn, soms d.m.v. spoorbanen, ondergronds […] Posted in terminologie
  • RoevingRoeving Een roeving is een geïmproviseerde beer van grond en houten bekledingen.beer met twee monniken(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • LampgangLampgang Een lampgang is een rond een buskruitmagazijn gelegen gang, met nissen voor plaatsing van verlichtingsmiddelen, die om redenen van veiligheid d.m.v. glas van het magazijn zijn gescheiden. […] Posted in terminologie
  • zinkschip zinkschip Een zinkschip is een vaartuig, gevuld met ballast, bestemd om te worden afgezonken als hindernis, dam of stuw. (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • ScheurbroekScheurbroek Een scheurbroek is een ijzeren pin of ander puntig ijzeren uitsteeksel op versperringen zoals palissaden, hekken, muren enz., ook wel toegepast op een beer. De naam ligt voor de hand, […] Posted in terminologie
  • SchildpadSchildpad In de vestingbouwkunde kan het woord schildpad een tweetal betekenissen hebben:1. bij de bestorming van een vesting ingezette lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden naar alle […] Posted in terminologie
  • AggerAgger Een agger is een aanvalswerk in de vorm van een dam, aangelegd nabij een vestingmuur, welke gaandeweg werd opgehoogd om een stormaanval op de muur mogelijk te maken.Agger en […] Posted in terminologie
  • MonnikMonnik Een monnik is een opstaande hindernis van metselwerk of natuursteen, aangebracht op een beer.beer met twee monniken (foto: J. de Zee)(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • tobroektobroek Een tobroek is een betonnen schuttersput van oorspronkelijk Italiaans/Duitse type; genaamd naar de Lybische stad Tobroektobroek (foto: J. de Zee) (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • Pétard(e)Pétard(e) Een pétard(e) is een in een stevig omhulsel aangebrachte springlading van buskruit, die tegen een muur, poort of dergelijke kon worden geplaatst om deze te vernielen.pétard(e) […] Posted in terminologie

Geef een reactie