Bedding

Een bedding is een stabiel opstellingsvlak voor vesting- of belegeringsgeschut, meestal van hout; o.a. bedoeld om herhaald richten te vergemakkelijken.

afb.04kl

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Bedding. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/bedding.htm

Gerelateerde berichten

  • BatterijBatterij Batterij heeft de volgende betekenissen:1. (organisatorisch), een aantal stukken geschut van gelijk type, samengevoegd in één organisatie en onderling vuurverband; vroeger ook wel […] Posted in terminologie
  • ArmementArmement Met armement wordt bedoeld: alle krijgsbehoeften om een vesting in staat van verdediging te brengen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • RondeelRondeel Een rondeel is een halfrond bolwerk waar vanaf de verdedigings of -wal van een vesting van waaruit flankerend vuur kon worden gegeven. Hieronder vallen ook het rondeel en de bastei.Het […] Posted in terminologie
  • EmbrasureEmbrasure Een embrasure is een schietopening of -sleuf in een borstwering.bank (rechts) en bedding (links)(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • zoolzool Een zool is een grondvlak van een uitgegraven schietgat, schietgleuf of embrassure.        (Bron:Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • BorstweringBorstwering Een borsttwering is een dekking van aarde (grond), steen of ander materiaal, ter bescherming van erachter opgestelde schutters of geschut. In de middeleeuwen bestond het veelal uit […] Posted in terminologie
  • vestingvesting  Een vesting, ook wel fortificatie, vest, veste, versterking of verdedigingswerk genoemd, is het middel om een stad, een kasteel of zelfs een land te […] Posted in terminologie
  • ApprocheApproche Een approche is een naderingsloopgraaf bij het beleg van een vesting, in zigzagvorm aangelegd, met het doel de vesting te naderen en daarbij zo veel mogelijk gedekt te blijven tegen het […] Posted in terminologie
  • DonjonDonjon Een donjon is een middeleeuws torenvormig bouwwerk binnen een burcht, vesting of citadel, te gebruiken als wijkplaats voor de laatste verdediging.donjon; vierkante uitvoering […] Posted in terminologie
  • ParallelParallel Een parallel is in de vestingbouwkunde een belegeringsloopgraaf die evenwijdig aan het aan te vallen front van een vesting werd gegraven. Bij het benaderen van het aan te vallen front werd […] Posted in terminologie

Geef een reactie