Barbacane

Een barbacane is een buiten een middeleeuwse vesting- of kasteelpoort gelegen verdedigingswerk; afgeleid van het Arabische woord ‘barbakkaneh’ (bolwerkvoor de poort).

afb.05kl
barbacane of bruggenschans

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Barbacane. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/barbacane.htm

Gerelateerde berichten

  • Bedekte wegBedekte weg Een bedekte weg is een doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg rond de buitengracht van een vesting; bestemd voor het verzamelen van troepen voor een uitval, of als verdedigende […] Posted in terminologie
  • ChamadeChamade Een chamade is een hoorn- of trommelsignaal waarmede de verdediger van een belegerde vesting kenbaar maakte onderhandelingen te willen aangaan.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • BuitenwerkBuitenwerk Buitenwerk is de algemene benaming voor delen van een vesting welke vóór de hoofdwal doch binnen de bedekte weg respectievelijk het glacis zijn gelegen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • CitadelCitadel Een citadel is een zelfstandig verdedigbaar vestingwerk binnen een open stad of vesting, met het doel: a) de inwoners van de stad onder bedwang te houden (dan ook wel genoemd dwangburcht […] Posted in terminologie
  • CircumvallatielinieCircumvallatielinie Een circumvallatielinie is een door de belegeraar van een vesting rondom zijn belegeringswerken en kampementen aangelegde kring van loopgraven, schansen, batterijen en grachten, met het […] Posted in terminologie
  • AanvalsfrontAanvalsfront Het aanvalsfront is het deel van een vesting dat door de vijand wordt aangevallen.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • MachicoulisMachicoulis Een machicoulis is een uitgekraagde gaanderij op een stads-, vesting- of kasteelmuur, voorzien van schietopeningen in de vloer, tevens dienende voor het werpen van kokende olie, stenen […] Posted in terminologie
  • EnceinteEnceinte Een enceinte is een omwalling van een vesting; ook wel het binnen de omwalling gelegen deel van een vesting.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie
  • DonjonDonjon Een donjon is een middeleeuws torenvormig bouwwerk binnen een burcht, vesting of citadel, te gebruiken als wijkplaats voor de laatste verdediging.donjon; vierkante uitvoering […] Posted in terminologie
  • HoofdwachtHoofdwacht De hoofdwacht is een centraal gelegen wachtgebouw in een vesting of garnizoen, van waaruit alle wachten worden geregeld.(Bron: Stichting Menno van Coehoorn) Posted in terminologie

Geef een reactie