Aardrol

Een aardrol is een hoeveelheid grond, uitgeworpen aan de kop van een naderingsloopgraaf, die dekking verschafte en bij het vorderen van het graafwerk steeds verder voorwaarts werd gebracht.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Citeer dit artikel als: admin (2012) Aardrol. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/terminologie/aardrol.htm

Gerelateerde berichten

  • SchanskorfSchanskorf Een schanskorf is een bij schansaanleg gebruikte cylindervormige korf, waarvan de paaltjes in de bodem konden worden gestoken en die met grond werden gevuldblindering, met […] Posted in terminologie
  • SappeSappe Een sappe is een aanvals- of naderingsloopgraaf die, zo veel mogelijk gedekt tegen vijandelijk vuur wordt aangelegd.Sappen kunnen worden onderscheiden in: - blinde sappe:┬á een overdekte […] Posted in terminologie
  • SchildpadSchildpad In de vestingbouwkunde kan het woord schildpad een tweetal betekenissen hebben:1. bij de bestorming van een vesting ingezette lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden naar alle […] Posted in terminologie
  • waterliniewaterlinie Een waterlinie is een serie van defensieve werken die (deels) gedekt zijn door ge├»nundeerde gebieden.In Nederland bleek het onder water laten lopen van gebieden een goede manier om de […] Posted in terminologie
  • wagenburchtwagenburcht Een wagenburcht is een provisorisch verdedigingswerk gevormd door wagens die zijn opgesteld in een cirkel.Een frappant en illustratief voorbeeld hiervan zijn de wagenburchten die te […] Posted in terminologie
  • SaillantSaillant Een saillant is een uitstulping in een frontlijn of een navenant uitstulpende punt opgebouwd uit twee facen van een bastion.Voor de partij die het saillant bemant, is een saillant een […] Posted in terminologie
  • LocusLocus Locus is een oude Latijnse benaming voor een dorp of gehucht, die werd gebezigd vanaf de Romeinse Tijd tot in de Middeleeuwen. In die tijd was het gebruikelijk om een plaats zonder […] Posted in terminologie
  • voorpantser voorpantser Een voorpantser is een ring van pantsermateriaal die rond een draaibare pantserkoepel in het beton is aangebracht, en dient ter dekking van de voet van de koepel tegen directe treffers; […] Posted in terminologie
  • KroonwerkKroonwerk Een kroonwerk is een buitenwerk van een vesting, bestaande uit meestal twee aaneensluitende gebastioneerde fronten en twee lange, enigszins naar elkaar toelopende flanken die veelal […] Posted in terminologie
  • KatKat Een kat kan in de vestingbouw 2 betekenissen hebben:1. vrijstaande, hoog boven de wal uitstekende opstellingsplaats voor geschut, gelegen op een bastion of elders in een […] Posted in terminologie

Geef een reactie