Archives: verdedigingswerk

De Schijf

De Schijf was een van de onderdelen van de vestingwerken van Venlo.   Wanneer het is gebouwd, blijft onduidelijk, maar mogelijk stamde het uit de 14e of 15e eeuw. Het gebouw had geen direct verdedigende functie, maar lag wel direct naast de Gelderse Poort. Aanvankelijk deed het dienst als arrestantenhuis, maar vanaf 1850 werd het • Read More »


De Roef

De Roef is een voormalig open strook langs de Maas aan de noordrand van de vesting Venlo. In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil talud, om te verhinderen dat de vijand bij belegeringen met redelijk gemak de noordelijke vestingwerken, of om de toenmalige • Read More »


De Hamel

De Hamel is een voormalig open veld aan de zuidrand van de vesting Venlo. In het verleden diende dit veld als extra hindernis bij de Vestingwerken van Venlo. Het was gevormd als steil talud, om te verhinderen dat de vijand bij belegeringen met redelijk gemak de zuidelijke vestingwerken kon bereiken. Om dit nog verder te • Read More »


Gele Gracht

In de vestingtijd was Venlo omgeven door een dubbele vestinggracht. De Gele Gracht bevond zich aan de zuidzijde van de vestingwerken, als buitenste gracht aan de Enveloppe Reede. Terwijl de binnengracht de bastions direct omsloot, lag de buitengracht om de diverse enveloppes en lunetten om een extra hindernis op te werpen voor eventuele aanvallen. Van • Read More »


Bleek

De Bleek was een blekerij op een lunet in de Venlose Vestingwerken. De Bleek is in ieder geval na 1560 gebouwd. De Spanjaertsmolen, die voor die tijd was gebouwd, lag op dezelfde lunet, ter hoogte van de nu nog bestaande Martinuskerk. De lunet was toegankelijk via het in de stadsmuur aanwezige Kerkepäörtje, die ook toegang • Read More »


De Staay

De Staay was vanaf de 16e eeuw een boerderij annex veerhuis aan de Maas, bij het 17e-eeuwse Fort Sint-Michiel. Vermoedelijk is de benaming voor het veerhuis afkomstig uit het Latijn en dateert deze van het begin van de Christelijke jaartelling. De Romeinen hadden op de westoever van de Maas een legerplaats, Blariacum genaamd. Op de • Read More »


De Weerd

In de Middeleeuwen was De Weerd een eilandje in de Maas bij Venlo. De laagten bij de haven en Maasbrug werden in de 18e eeuw met puin aangevuld en zo ontstond het Bastion Le Roy, waardoor er een verbinding met de Maaskade ontstond. Tot het begin van de 21e eeuw werd de Kop van De • Read More »


De Luif

De Luif is een klein restant van de voormalige, 14e-eeuwse vestingwerken in het eerste kwadrant Klein Italië in Venlo.   De naam Luif komt waarschijnlijk van het Duitse woord Loewe. Via loeve is het uiteindelijk verbasterd tot loef. In het Venloos dialect wordt het dan vervolgens Luif.   De Luif, restant van de gesloopte vestingwerken • Read More »


Blauwe Trap

De Blauwe Trap, ook wel Steenen Trappen genoemd, was een opgang naar de stadswallen ter hoogte van de Oude Markt. De meest plausibele verklaring van de herkomst van de naam is de soort steen die zou zijn gebruikt. Voor de trap zou namelijk Naamse steen zijn gebruikt, welke een blauwe kleur heeft. De blauwe trap • Read More »


‘t Bat

‘t Bat was in de Middeleeuwen de naam van de lage loswal en van een versterking aan de noordelijke havenzijde van de vestingwerken van Venlo. Hier legden in en na de middeleeuwen schepen aan, onder een versterking tussen de Maaspoort en de Lichtenbergtoren op de noordwestpunt van de vestingstad. Het bouwwerk boven de loswal bestond • Read More »