Archives: molen

Brandemolen

Brandemolen is een buurtschap in Arcen. De naam is mogelijk afgeleid van brandermolen of moutmolen, ook wel ruw- of roumolen genoemd (rou betekent grof). In zo’n molen maalde men mout voor de branderijen. Enkele van deze branderijen, of brouwerijen, bestaan nog steeds: graanbranderij De IJsvogel en Hertog Jan. Vermoedelijk refereert de naam Brandemolen in dit • Read More »


Picardiemolen

De Picardiemolen, ook wel Roffartsmolen genoemd, is een verdwenen watermolen in Venlo. De molen bevond zich in de binnenstad, aan het eind van een zijstraat van de Parade, Picardie genaamd. Deze straat bestaat overigens nog steeds, evenals de Parade. Achter de molen lag een militair terrein (Piottewei) tegen de stadsmuur. De molen werd aangedreven door • Read More »


Weizemeule

De Weizemeule of Weezemolen, in sommige stukken ook Wyldermolen genoemd, was een watermolen in Venlo-zuid.   De molen lag aan de westzijde van de weg van Venlo naar Tegelen en werd gevoed door de Wylderbeek. Dit betekent dat de molen officieel buiten het landgoed Wylre zelf lag. Wanneer de molen gebouwd werd, is niet overgeleverd, maar • Read More »


Villegerveldsmolen

De Villegerveldsmolen was een koren- en oliemolen in Velden.   De molen bevond zich aan de rand van de toenmalige dorpskern, en werd in 1867 gebouwd door Joseph van der Stein. Toen de molen, een jaar later, gereed was, verkocht hij hem aan Leonard van de Hombergh, die van oorsprong bakker was. De molen werd • Read More »


Rosmolen van Verzijl

De Rosmolen van Verzijl was een rosmolen in de binnenstad van Venlo, die als moutmolen werd gebruikt. Hoewel de molendatabase het jaartal 1862 als bouwjaar noemt, is het aannemelijker om het bouwjaar rond 1826 te schatten. Volgens mondelinge overlevering zou de molen namelijk al in de jaren dertig van de 19e eeuw hebben bestaan. De • Read More »


Rijstpelmolen van Van Dinteren

De Rijstpelmolen van Van Dinteren was een rosmolen in Tegelen.   De molen werd gebouwd door de toenmalige bewoner van kasteel Holtmühle, Peter Frans van Dinteren, en bevond zich dan ook in de directe nabijheid van dit kasteel.   De molen was een heel kort leven beschoren, getuige de jaartallen van bouw en afbraak. Nadat • Read More »


Molen van Van der Steen

De Molen van Van der Steen was een windmolen in Venlo.   De zogenaamde stellingmolen werd in 1877, na de slechting van de vestingwerken, gebouwd aan de zuidzijde van de oude vestingstad. Hoewel het werd aangeduid als korenmolen, gebruikte Van der Steen de molen om hout te zagen.   In 1883 brandde de molen af, • Read More »


Sint-Antoniusmolen

De Sint-Antoniusmolen is een voormalige molen in Blerick.   De herkomst van de naam is niet geheel duidelijk. Desalniettemin kan worden aangenomen, dat de molen is vernoemd naar de beschermheilige van het vroegere dorp, Sint-Antonius van Padua.   De achtkantige stenen bergmolen (de molen lag op een heuvel) werd na 1839 gebouwd in opdracht van • Read More »


Roffartsmolen

De  Roffartsmolen is een verdwenen watermolen in de binnenstad van Venlo.   De molen bevond zich in de wijk Kloosterkwartier, aan het eind van een zijstraat van de Parade, Picardie genaamd. Deze straat bestaat overigens nog steeds, evenals de Parade. Achter de molen lag een militair terrein (Piottewei) tegen de stadsmuur.   De molen werd • Read More »


Peetersmolen

De Peetersmolen is een verdwenen windmolen in Venlo. Het was een zogenaamde bovenkruier met buitenkruiwerk.   De molen is gebouwd in 1802 en werd gebruikt als korenmolen. In eerste instantie had de molen geen naam, maar dat veranderde toen de gebroeder Peeters in 1877 de in 1872 door Carel Verzijl aan hen verkochte molen afbraken • Read More »