Archives: huzaren

Huzaren van Tegelen

De Huzaren van Tegelen (officieel de Frei-Husaren Von Glasenapp 1760) is een historische vereniging in Tegelen, die de herinnering aan dit regiment levendig wil houden. De vereniging werd statutair opgericht op 4 februari 1996. In de 18e eeuw was Tegelen Guliks grondgebied en het regiment werd in 1760 door Joachim Reinhold baron Von Glasenapp opgericht, • Read More »


Piottewei

De Piottewei was een binnenplaats binnen de Venlose vestingwerken, waar gelegerde soldaten in hun vrije tijd konden vertoeven. De Piottewei lag aan de oostzijde van de stadsmuur, ter hoogte van de toren Belverdère en Bastion Belvedère. De wei lag binnen de aan de stadsmuur gelegen Minderbroederskazerne, die dienst deed als opleidingskazerne voor jonge soldaten. Vermoedelijk • Read More »