Archives: 18e eeuw

Tonenhof

De Tonenhof is een oude boerderij in Blerick, aan de weg naar de Boekend.   Veel is over de boerderij niet bekend. Wel is vast te stellen, dat de naam Tonenhof afkomstig is van een pachter, Anton (Toon) Nellen genaamd, die in 1765 de boerderij bewoonde.   In de directe nabijheid van de boerderij ligt • Read More »


Tichelarie

De Hoeve Tichelarij was een boerderij in de noordoostelijke bantuin van Venlo.   Zowel het bouwjaar als het exacte moment van verdwijnen zijn niet overgeleverd, maar vermoed wordt, dat de hoeve in de 14e of 15e eeuw moet zijn gebouwd. In de 18e eeuw werd wel melding gedaan van een koopakte, maar wat daarna gebeurd • Read More »


Boerendans

De Boerendans was een hoeve in Venlo-stad.   De hoeve bevond zich in de noordelijke bantuin en dateert in ieder geval uit de16e eeuw, wellicht nog ouder. Oorspronkelijk heette de boerderij de Spijckermanshof, maar de naam werd waarschijnlijk in de 18e of 19e eeuw veranderd in Boerendans. Volgens overlevering werd deze naamswijziging doorgevoerd vanwege de • Read More »


In de Baesdonk

In de Baesdonk is een boerderij in Boekend, niet ver verwijderd van de A73 en ten zuiden van de Boelderbeek.   Aangenomen dat het suffix -donk de betekenis heeft van een uit dekzand bestaande verhoging of heuvel, kan worden vastgesteld dat de boerderij hoger lag dan het omliggende gebied. De prefix Baes zou kunnen betekenen • Read More »


Laaghuismolen

De Laaghuismolen, ook wel Hoogmolen genaamd, is een monumentale voormalige watermolen in de oostelijke Bantuin van Venlo.   De molen dateert waarschijnlijk uit 1560 en was een van de vele watermolens rondom Venlo om de stad van vers water te voorzien door middel van een groot aantal beken. In de 18e eeuw werd de molen • Read More »


Urbanushoeve

De (Sint-)Urbanushoeve is een voormalige hoeve in Venlo-Noord.   Veel is over de boerderij niet bekend. Wel is duidelijk dat het gebouw een zogenaamde langgevelboerderij is geweest, gebouwd in 1711. In de 19e eeuw werd er een verdieping bovenop geplaatst en deze werd met een zadeldak afgedekt. In de 18e eeuw (wellicht ook nog in • Read More »


Huize Lovendael

Huize LovendaelĀ is een landgoed in de buurtschap ‘t Ven, in de omgeving van de weg naar Straelen. Op dit landgoed bevindt zich een omgracht rechthoekig herenhuis met schilddak en torentje. Huize Lovendael dateert uit de 18e eeuw. Het landgoed zelf bestond al aan het einde van de 15e eeuw.   Huize Lovendael, opname uit 1975 • Read More »


Joriskerk

De Sint-Joriskerk is een Protestantse kerk in de Venlose binnenstad en staat gedeeltelijk op de plaats waar vroeger het Sint Jorisgasthuis stond. Het laat-gotische koor van de voormalige Gasthuiskapel (1509) vormt het oudste deel van de kerk. Het oude kerkje werd in 1632 aan de protestante gemeente afgestaan, ging in 1637 voor de Hervormden verloren, • Read More »


Sint-Jozefklooster Villa Moubis

Villa Moubis is een voormalig landhuis en kloostercomplex in het kloosterdorp Steyl, gebouwd in de 18e eeuw. Het was als handelshuis eigendom van de Duitse familie Mo(u)bis.   Geschiedenis In 1876 werd de villa, met tuin, aangekocht door de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. Steyl was toen al een voornaam kloosterdorp, met zowel Nederlandse als • Read More »


Kranenbreukerhuis

Het Kranenbreukershuis is een monument en industrieel erfgoed in Tegelen. De gemeente Venlo heeft het pand in 2009 aangekocht om behoud van het pand veilig te stellen.   Geschiedenis van het pand Oorspronkelijk was het pand in 1767 gebouwd als brouwerij, maar in 1829 werd het huis omgebouwd en uitgebreid tot pottenbakkerij. Uit deze tijd • Read More »