Archives: 18e eeuw

De Brem

De Brem is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo en is enkele eeuwen oud.   De langgevelboerderij ligt op een stuifduin aan een oude opgedroogde meander, die verbonden is geweest met de Maas. Toen deze meander droog kwam te liggen, werden aan de loop ervan het zuidelijk van Schandelo gelegen Zwarte Water en • Read More »


Raorhof

De Raorhof is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo en is enkele eeuwen oud.   Het precieze bouwjaar ligt vermoedelijk ergens in de 18e eeuw. Vermoedelijk heeft de naam van de boerderij te maken met het mengen van compost. In het plaatselijk dialect wordt mengsel vertaald naar raorsel. Ook kan de naam verwijzen • Read More »


Neulenshof

De Neulenshof is een boerderij in de buurtschap Hasselt in Velden.   De boerderij is gebouwd in de eerste helft van de 18e eeuw. Na de overstroming van de Maas in 1926, waarbij de boerderij niet bestand was tegen het water, werd de boerderij afgebroken en op een hoger gelegen plaats weer opgebouwd. Bij een • Read More »


Stappershof

De Stappershof is een boerderij in de buurtschap Hasselt in Velden.   De boerderij is gebouwd in de eerste helft van de 18e eeuw en dankt zijn naam aan de bewoner Jan Verstap. Het gebouw is aan het einde van de 20e eeuw berbouwd tot woonhuis.   Status: bestaand object Citeer dit artikel als: admin • Read More »


Coonenhof

De Coonenhof, of Conenhof, is een boerderij in de buurtschap Hasselt in Velden.   Op 24 en 25 juli 1871 vindt aan de Grote Markt in Venlo een openbare verkoop plaats van Kasteel Arcen met alle bijbehorende bezittingen. Daartoe behoort op dat moment ook de bouwhoeve Koenenhof, bestaande uit een huis, een schuur, stallen, tuin, • Read More »


Maashof Schandelo

De Maashof is een boerderij in Schandelo, een buurtschap van Velden.   Op 25 juli 1871 werd de Maashof bij opbod openbaar verkocht voor 25000 gulden. Deze openbare verkoop behelst een woonhuis met schuur, stallen, een tuin, een boomgaard, bouw- en weiland, hakhout, struwelen en een schaapsweide, met een totale oppervlakte van 28 hectare.   • Read More »


Adrianussehuis

Het Adrianussehuis is een boerderij in Belfeld.   Het betreft een zogeheten langgevelboerderij en is, getuige de jaartalsteen, gebouwd in 1902. Er heeft echter een voorganger op nagenoeg dezelfde plek gelegen, waarvan sporen zijn terug te vinden tot in de late 18e eeuw. Waarom deze voorganger is afgebroken, is niet bekend. Vermoedelijk is een brand • Read More »


De Zaar

De Zaar is een verdwenen boerderij in de Blerickse buurtschap Zaarderheiken.   Waar de naam Zaar vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk verwijst het woord naar een soort algen, die zich in stilstaand water vormen. Als zodanig kan worden aangenomen, dat het gebied Zaarderheiken kan worden omschreven als heidegebied met in stilstaand water gevormde • Read More »


Kawei

De Kawei is een verdwenen boerderij in de Blerickse buurtschap Zaarderheiken.   In de 15e eeuw ontstond in het gebied een nederzetting met een zestal boerderijen, waarvan de Kawei er een was. Tussen de 11e en 13e eeuw was er echter al sprake van ontginning. Het hele gebied behoorde destijds toe aan Godert van Wijlick, • Read More »


Zandkamp

Hoeve Zandkamp is een verdwenen boerderij in het Laorbrook in Hout-Blerick.   Veel is over de boerderij niet bekend. Zo is niet helemaal duidelijk wanneer de hoeve is gebouwd, maar vermoedelijk stamt de boerderij uit de 17e of 18e eeuw. In het begin van de 18e eeuw werd de boerderij op de Santcamp genoemd. Het • Read More »