Archives: 1646

Lambert de Hondt

Het bovenstaande schilderij is een weergave van het beleg van Venlo, 1646 van de Vlaamse SchilderĀ Lambert de Hondt. Het originele doek is 3 bij 4 meter en hangt in Kasteel Beloeil te Henegouwen. Op de achtergrond zie je de stad Venlo en aan deze zijde van de Maas het Fort Sint Michiel. Het schilderij is • Read More »


Heerlijkheid Arcen

De Heerlijkheid Arcen was een heerlijkheid vanaf de 14e eeuw tot aan het einde van de 18e eeuw in Opper-Gelre, behorende tot het Land van Straelen. Geschiedenis De eerst bekende vermelding van de plaats stamt uit de hoge middeleeuwen. In 1064 werd het door gravin Irmentrudis geschonken aan de Abdij MichaĆ«lsberg te Siegburg. Enkele decennia • Read More »


Witteshof

De Witteshof was een boerderij in de wijk ‘t Ven.   De boerderij lag in het landelijke buitengebied van de gemeente. Het betreft een zogenaamde langgevelboerderij. Vroeger werd de boerderij ook Ingen Hollandt genoemd. De precieze ouderdom van de boerderij is niet bekend, maar een eerste vermelding dateert uit 1646. Op 9 oktober 1786 brandde • Read More »


Nije Huys

Het Nije Huys is een verdwenen kasteel in Arcen.   In de middeleeuwen hoorde Arcen bij het Land van Straelen. Dit kwam in 1064 in bezit van de aartsbisschop van Keulen, waarbij het uiteindelijk werd bestuurd door een landvoogd. Rond 1275 werd dit Arnold van Straelen. Omdat hij geen zonen had, werd het voogdijschap vererfd • Read More »


Kasteel Arcen met de kasteeltuinen

Kasteel Arcen is een dubbel omgracht statig buitenhuis in het dorp Arcen.   Het kasteel De huidige voorburcht staat op de plek van een in 1646 verwoeste voorganger en werd in 1653 gebouwd door Marcelis van Gelder, heer van Arcen. Zijn kleinzoon Adolf stichtte in het begin van de 18e eeuw het huidige hoofdgebouw. Boven • Read More »


Wymarse Molen

De Wymarse Molen, ook wel Schansmolen of Kasteelmolen genoemd, is een watermolen in Arcen. De molen behoorde tot de bezittingen van het kasteel Arcen en stond ten zuiden van het oorspronkelijke kasteel, dat tijdens het beleg van Venlo in 1646 werd verwoest.   In 1856 had de molen twee onderslagraderen: een voor de oliemolen en • Read More »


Beleg van Venlo 1646

Het beleg van Venlo in 1646 was een van de pogingen van Frederik Hendrik van Oranje om de stad aan de Maas in te nemen.   In een tijdsbestek van nog geen 15 jaar was Venlo tot drie keer toe belegerd. Nadat de stad in 1632 in handen kwam van Frederik Hendrik, herwonnen de Spanjaarden • Read More »


Belegeringen van Venlo

Door de eeuwen heen is Venlo vaak het strijdtoneel geweest van verschillende belegeringen. Dit kwam voornamelijk door de ligging aan de Maas en de daaraan gerelateerde goede handelspositie van de stad. Wie over de stad Venlo regeerde, kon tegelijkertijd de hele regio beheersen.   Sinds 2011 zijn de diverse belegeringen ook weer enigszins zichtbaar voor • Read More »