Archives: 1304

Wildschutstoren

De Wildschutstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van deĀ  vestingstad Venlo. De vermoedelijke herkomst van de naam kan tweeledig zijn. De eerste verklaring kan gevonden worden in het gegeven dat vanuit deze toren, bij een belegering, in het wild op eventuele in het oostelijk gelegen Laar verborgen vijandige troepen werd geschoten. De tweede uitleg • Read More »