Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Citadel Venlo spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan Citadel Venlo niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Citadel Venlo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Citadel Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden van  freebees, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Citadel Venlo bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Citadel Venlo liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Citadel Venlo.  Citadel Venlo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Citadel Venlo  geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op de naar ons verwijzende sites of bronnen.
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Citadel Venlo aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Citadel Venlo vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Citadel Venlo en Citadel Venlo geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Citadel Venlo.
Tevens is Citadel Venlo niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Citadel Venlo die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Citadel Venlo in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Citadel Venlo behoudt zich het recht voor om zonder wederbericht reacties op artikelen of op de weblog aan te passen of te verwijderen. Dit doen wij in geval van een melding van persoonlijke gegevens, discriminerende, pornografische, erotische of kwetsende inhoud, het zaaien van haat en oproepen tot geweld.

Citadel Venlo kan deze disclaimer wijzigen zonder bezoekers hier van op de hoogte te stellen.

Citeer dit artikel als: admin (2013) Disclaimer. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/home/contact/disclaimer.htm

Geef een reactie