Minderbroedersstraat

De Minderbroedersstraat is een vroeg-17e-eeuwse straat in het Venlose binnenstadskwadrant Rosariumbuurt.

Voormalige Minderbroederskerk, tegenwoordig onderkomen van de Jongerenkerk. Links en rechts van de kerk ligt de Minderbroedersstraat.

Locatie

De straat loopt in oostelijke richting van de Lohofstraat tot aan het Arsenaalplein, waarbij het noemenswaardig is, dat dit een dubbele straat is. De straat loopt namelijk aan beide zijden van de Minderbroederskerk. Tot aan de Tweede Wereldoorlog had ook het Arsenaalplein deze naam.

Geschiedenis

Franciscanen

In 1617 vestigden de Minderbroeders zich in Venlo. De Aartshertog van Oostenrijk schonk een deel het grondgebied van zijn Prinsenhof aan de geestelijken, om er een klooster te stichten. Destijds lag er een stenen brug over de Grote Beek, die toegang gaf tot de Lohofstraat en het kloostercomplex. Een van de bekendste Venlonaren, die als minister-provinciaal van de Minderbroedersorde wordt genoemd, is Martinus Puteanus (1672-1744), nakomeling van Erycius Puteanus. Hij krijgt van de kerk het wereldlijke gezag toebedeeld over de Engelse, Ierse, Straatsburgse, Saksische, Thüringse, Keulse, Vlaamse en Nederduitse kerkprovinciën. Een van zijn voovaderen met dezelfde voornaam liet overigens als pastoor tussen 1643 en 1653 de weem naast de Martinuskerk bouwen.

Huzaren

In 1797 vertrokken de geestelijken uit Venlo en het klooster werd opgeheven. Volgens corresondentie tussen maire Arnold Bloemarts en de commissaris-generaal van Oorlog tijdens de Franse overheersing werd het klooster rond de daarop volgende eeuwwisseling omgevormd tot kazerne voor de legering van de Venlose huzaren. Deze kazerne kreeg de naam Minderbroederskazerne, naar de vorige bewoners van het complex. In 1910 werd tussen de stad Venlo en de Dienst Domeinen van de Staat der Nederlanden een overeenkomst gesloten om op de westelijke Maasoever, bovenop het tot het maaiveld gesloopte Fort Sint-Michiel, een nieuwe kazerne te bouwen. Deze kreeg bij oplevering in 1913 de naam Frederik Hendrikkazerne.

20e eeuw

Het complex werd grotendeeld gesloopt, waarna op de hoek Lohofstraat/Prinsenhofstraat een nieuw politiebureau werd gerealiseerd. Dit gebouw, De Loohof, is momenteel in gebruik als appartementencomplex. Tussen de kerk en het politiebureau was tevens een brandweerkazerne gevestigd, die in de jaren 80 werd gesloten ten behoeve van nieuwbouw aan de noordrand van de gemeente, aan de Nijmeegseweg. Alleen de kerk is blijven staan en is tegenwoordig in gebruik als zogeheten Jongerenkerk.

Citeer dit artikel als: admin (2012) Minderbroedersstraat. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/historische-plaatsen/straten-van-venlo/minderbroedersstraat.htm

Gerelateerde berichten

  • Kleine KerkstraatKleine Kerkstraat De Kleine Kerstraat is een oude straat in het Venlose binnenstadskwadrant Rosariumbuurt.De straat loopt in westelijke richting, van de Grote Kerkstraat tot aan de Geldersepoort. […] Posted in straten van venlo
  • ItaliëplaatsItaliëplaats De Italiëplaats is een oude binnenplaats in het eerste kwadrant Klein Italië in de Venlose binnenstad. De binnenplaats loopt dood vanaf de Romerstraat in oostelijke richting.Tijdens de […] Posted in straten van venlo
  • KoninginnesingelKoninginnesingel De Koninginnesingel is een straat aan de zuidzijde van de Venlose binnenstad. De straat loopt vanaf het Koninginneplein in westelijke richting naar de […] Posted in straten van venlo
  • JorisstraatJorisstraat De (Sint-)Jorisstraat is een straat in de historische binnenstad van Venlo.LocatieDe straat loopt in oostelijke richting, van de kruising met de Markt/Lomstraat/Peperstraat tot aan de […] Posted in straten van venlo
  • GasthuisstraatGasthuisstraat De Gasthuisstraat is een van de oudste straten in de Venlose binnenstad.Op 23 augustus 2011 besloot de gemeente om de gehele straat te beschermen als gemeentelijk monument, […] Posted in straten van venlo
  • RomerstraatRomerstraat De Romerstraat is een straat in het eerste kwadrant Klein Italië in de binnenstad van Venlo. De straat loopt vanaf de Kwartelenmarkt, in het verlengde van de Jodenstraat, in zuidelijke […] Posted in straten van venlo
  • Noord-BinnensingelNoord-Binnensingel De Noord-Binnensingel is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de Venlose binnenstad.LocatieDe straat loopt in westelijke richting van de kruising […] Posted in straten van venlo
  • Noord-BuitensingelNoord-Buitensingel De Noord-Buitensingel is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de Venlose binnenstad.LocatieDe straat loopt in westelijke richting van de Hogeweg tot aan het Wilhelminapark. […] Posted in straten van venlo
  • MaasschrikselMaasschriksel Het Maasschriksel is een oude straat in het Venlose binnenstadskwadrant Q4.LocatieHet straatje loopt van de Kwietheuvel tot waar het Helschriksel en de Lichtenberg bij elkaar […] Posted in straten van venlo
  • HelbeekHelbeek De Helbeek is een 19e eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad van Venlo.LocatieDe straat loopt in noordelijke richting van de Hogeweg tot aan de Straelseweg, waarbij de […] Posted in straten van venlo

Geef een reactie