Ravenvennen

De Ravenvennen is een natuurgebied in Lomm. Het is eigendom van de Stichting Het Limburgs Landschap en is gelegen in de gordel van paraboolduinen tussen Gennep en Venlo. Het in 381 ha grote terrein bestaat uit voornamelijk uit naaldbossen met een vennencomplex.

Ligging en omgeving

De Ravenvennen zijn gelegen op ruim 6 km ten noorden van de stad Venlo. Naar het zuiden toe gaat het gebied over in een 2,5 km brede landbouwzone rond de dorpen Velden en Schandelo, waarna nog slechts het Zwart Water aan de stad Venlo voorafgaat. Naar het westen ligt het dorpje Lomm, dat aan de rand van het Maasdal ligt. Naar het noorden sluiten de Ravenvennen direct aan bij Landgoed Arcen, van dezelfde eigenaar. Naar het oosten ligt de grens met Duitsland. Langs die grens ligt het kleinschalige en laaggelegen bos- en cultuurlandengebied Vreewater, waar nooit een ruilverkaveling in werd uitgevoerd.

Beschrijving

De Ravenvennen zijn een droog bosgebied met overwegend grove dennen op oud stuifzand, afgewisseld door cultuurgronden, vennetjes en wat heide. Hoewel het gebied daarbij qua terreintype en ligging goed bij zou aansluiten maken de Ravenvennen geen deel uit van het uitgestrekte Nationaal Park De Maasduinen. Wel maakt het gebied deel uit van de geprojecteerde Robuuste Verbinding Schinveld-Mook, een terrein dat een goed aaneengesloten leefgebied voor onder meer het Edelhert moet gaan worden.

Het meest aantrekkelijke en qua natuurwaarde wellicht het belangrijkste deel van de Ravenvennen betreft de vele vennen, die tot stand kwamen als uitgestoven laagtes in het rivierduinzand. Een imposant duin is de Wittenberg. In de buurt daarvan ligt een fraaie groep vennen.

Flora en fauna

Vanwege de vele vennen is het een voortreffelijk gebied voor allerlei amfibieën (zoals de zeldzame heikikker), de omringende heide en rulle stuifzandgronden trekken ook nog eens reptielen als de hazelworm en de levendbarende hagedis. In het beschutte, zanderige milieu trekken de schaarse open terreintjes vlinders aan zoals de gehakkelde aurelia. Er is een rijke roofvogelstand met onder meer de wespendief en de Havik. Van de overige vogelsoorten vallen de grauwe klauwier en de geelgors op.

De oevers en het water van de vennen zijn rijk begroeid met onder meer veenpluis, zonnedauw en waterlelie. De bossen zijn uitgesproken arm aan begroeiing.

De Ravenvennen is een voorbeeld van een qua eigendom zeer versnipperd natuurgebied, waar de Stichting het Limburgs Landschap met veel geduld een eenheid van probeert te maken.

Bron: Wikipedia

Citeer dit artikel als: admin (2012) Ravenvennen. Citadel Venlo. https://www.citadelvenlo.org/historische-plaatsen/ravenvennen.htm

Gerelateerde berichten

  • KlingerbergKlingerberg Klingerberg is een wijk van 121 hectare in Blerick. Het inwoneraantal van de wijk bedroeg in 2003 4360, waarvan 2200 mannen en 2160 vrouwen. Dit aantal is in de loop van de jaren gedaald […] Posted in Historische plaatsen
  • CrayelheideCrayelheide Het 210 hectare metende natuurgebied van de Crayelheide strekt zich uit over de voormalige gemeente Maasbree (80 hectare) en de gemeente Venlo (130 hectare). Het gebied grenst aan de […] Posted in Historische plaatsen
  • RomeinenweerdRomeinenweerd De Romeinenweerd is een natuurgebied aan de Maas in het stadsdeel Hout-Blerick en maakt onderdeel uit van de Maascorridor.De groenstrook ontstond in 1996, toen een deel van de […] Posted in Historische plaatsen
  • GenooiGenooi Genooi (Venloos: Genuue) is de meest noordelijke wijk van Venlo. Reeds in de 14e eeuw wordt het gebied ten noorden van Venlo "Aan gen Ooi" of "In gen Oede" genoemd.De naam zou zijn […] Posted in Historische plaatsen
  • Zwarte WaterZwarte Water Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heide-restanten. Het gebied kenmerkt […] Posted in Uncategorized
  • Venlo GreenparkVenlo Greenpark Venlo Greenpark is een bedrijventerrein in Venlo.OmschrijvingInnovatorenFloriadeIn 2012 is dit terrein het toneel voor de Floriade 2012. Daarbij zal prominent gebruik worden […] Posted in Historische plaatsen
  • Fiolentoren De Fiolentoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens van de Middeleeuwse vestingstad Venlo.De herkomst van de naam is vooralsnog niet duidelijk. Er bestaat geen […] Posted in torens
  • VogelhutVogelhut De Vogelhut is een oude, groene wijk in Venlo, boven op een steilrand. De wijk telt circa 4500 inwoners. Kenmerkend voor de wijk zijn de witte huisjes.Demografie van de […] Posted in Historische plaatsen
  • VilgertVilgert De Vilgert is een woonkern even ten oosten van de dorpskern van Velden.De kern wordt gekenmerkt door landelijk gelegen woonhuizen in zogenaamde lintbebouwing. Daarnaast omvat de kern […] Posted in Historische plaatsen
  • MaasveldMaasveld Het Maasveld is een buurt in het stadsdeel Tegelen. Het plan “Maasveld” is het meest ambitieuze uitbreidingsplan in de gemeente Venlo. Het plan is gelegen in de opgehoogde uiterwaarden van […] Posted in Historische plaatsen

Geef een reactie